شرکت دنیای کامپیوتر سیستم به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ارائه دهنده خدمات سرویس و نگهداری ، نمونه ای از موارد همکاری با سازمان ها و مراکز را در ذیل نمایان ساخته است:

1- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر و شبکه دانشگاه علم و صنعت ایران

تعداد 2500 دستگاه کامپیوتر و 500 دستگاه چاپگر و 35 دستگاه ups

2- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر و شبکه وزارت کار و امور اجتماعی

تعداد 1000 دستگاه کامپیوتر و 300 دستگاه چاپگر

3- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر و اسکنر شرکت توانیر

تعداد 600 دستگاه کامپیوتر و 250 دستگاه چاپگر.

4- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت سازه گستر سایپا

تعداد 550 دستگاه کامپیوتر و 250 دستگاه چاپگر.

5- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر وزارت صنایع ومعادن

تعداد 350 دستگاه کامپیوتر و 50 دستگاه چاپگر.

6- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

تعداد 350 دستگاه کامپیوتر

7- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت مدیریت شبکه برق ایران

تعداد 300 دستگاه کامپیوتر و 70 دستگاه چاپگر

 

8- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت پارکهای صنعتی ایران خودرو (ایسکو)

تعداد 150 دستگاه و 45 دستگاه چاپگر

 

9- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر سازمان کنترل ترافیک تهران

تعداد 150 دستگاه کامپیوتر و 65 دستگاه چاپگر

 

10- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت مدیریت شبکه یرق ایران

تعداد 120 دستگاه کامپیوتر و 30 دستگاه چاپگر

 

11- قرارداد سرویس و نگهداری  چاپگر شرکت شهاب خودرو 

تعداد 70 دستگاه چاپگر

 

12- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر وزارت فرهنگ و آموزش عالی (صندوق رفاه دانشجویان)

تعداد 70 دستگاه کامپیوتر و 30 دستگاه چاپگر.

 

13- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگرشرکت اطلس پود

تعداد 70 دستگاه کامپیوتر و 30 دستگاه چاپگر

 

14- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت سینا دارو

تعداد 66 دستگاه کامپیوتر و 35 دستگاه چاپگر

 

15- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت آلومتک تهران

تعداد 60 دستگاه کامپیوتر و 25 دستگاه چاپگر

 

16- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران

تعداد 36 دستگاه کامپیوتر و 12 دستگاه چاپگر

 

17- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر کارخانجات شرکت آلومتک (قزوین)

تعداد 30 دستگاه کامپیوتر و 12 دستگاه چاپگر

18- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر لابراتور داروسازی و بهداشتی شفا

تعداد 25 دستگاه کامپیوتر و 10 دستگاه چاپگر

 

19- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت سیمکات

تعداد 12 دستگاه کامپیوتر و 11 دستگاه چاپگر

 

20- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر  شرکت پاپیوش

تعداد 20 دستگاه کامپیوتر و 10 دستگاه چاپگر

 

21- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر شرکت باریت فلات ایران

تعداد 10 دستگاه کامپیوتر و 7 دستگاه چاپگر

 

22- قرارداد سرویس و نگهداری  چاپگر شرکت مارگارین 

 

23-  قرارداد انجام کلیه امور پشتیبانی رایانه ای ( سخت افزار ، نرم افزار و شبکه ) مرکز آموزش مدیریت دولتی

تعداد 60 دستگاه

 

24- قرارداد انجام کلیه امور پشتیبانی رایانه ای وزارت نیرو

 

25-  قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر و چاپگر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

 

26- قرارداد سرویس و نگهداری کامپیوتر سینا دارو

 

 

 

 • بازدید روز

  ۶۴

  بازدید دیروز

  ۱۰۷۷

  بازدید ماه

  ۵۱۶۶

  بازدید کل

  ۶۰۷۹۱۳

  افراد آنلاین

  ۴۶