نمونه ای از موارد همکاری با سازمان ها و مراکز:

 

1- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت ملی فولاد ایران

برای تعداد 430 دستگاه کامپیوتر

 

2- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری سازمان صنایع دستی ایران

برای تعداد 120 دستگاه کامپیوتر

 

3- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران -ساختمان مرکزی

تعداد 120 دستگاه کامپیوتر

 

4- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت CNPCI (شرکت نفتگران )-مسجد سلیمان

تعداد 120 دستگاه کامپیوتر

 

5- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت نفتگران

تعداد 100 دستگاه کامپیوتر

 

6- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت پرچ ساز کارخانه و دفتر مرکزی

تعداد 100 دستگاه کامپیوتر

 

7- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری صندوق رفاه دانشجویان

تعداد 90 دستگاه کامپیوتر

 

8- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری صندوق حمایت بازنشستگان کارکنان فولاد - تهران

تعداد 80 دستگاه کامپیوتر

 

9- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری دانشگاه علم و صنعت ایران -اداره آموزش

تعداد 80 دستگاه کامپیوتر

 

10- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت دورال ( کارخانه )

تعداد 45 دستگاه کامپیوتر

 

11- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری صندوق حمایت بازنشستگان کارکنان فولاد- ساختمانهای کرمان و اصفهان

تعداد 30 دستگاه کامپیوتر

 

12- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت پاکریس

تعداد 35 دستگاه کامپیوتر

 

13- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت پیشه پلاستیک آسیا

تعداد 30 دستگاه کامپیوتر

 

14- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا

تعداد 25 دستگاه کامپیوتر

 

15-  قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت پردیس فخر

 

16- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری شرکت ایرانیان نت

 

17- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 

18- قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری موسسه عمران نینوا

 

19-  قرارداد طراحی و نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری سازمان تعاونی روستایی

 

 • بازدید روز

  ۱۶۰

  بازدید دیروز

  ۲۲۷

  بازدید ماه

  ۲۲۴۷

  بازدید کل

  ۵۹۴۸۰۷

  افراد آنلاین

  ۴۵