شرکت دنیای کامپیوتر سیستم به عنوان یکی از بزرگترین مراکز ارائه دهنده خدمات سرویس و نگهداری ، نمونه ای از موارد همکاری با سازمان ها و مراکز را در ذیل نمایان ساخته است:

 

1- قرارداد سرویس و نگهداری UPS های شرکت اطلس پود

تعداد 30 دستگاه UPS

 

2- قرارداد سرویس و نگهداری UPS های شرکت گاز تهران بزرگ

تعداد 30 دستگاه UPS

 

 

 • بازدید روز

  ۲۹۳

  بازدید دیروز

  ۶۰

  بازدید ماه

  ۴۵۱۱

  بازدید کل

  ۴۷۷۴۵۷

  افراد آنلاین

  ۱۳۴