1- ارائه خدمات مشاوره ای در قالب مستند سازی ، عاملیت چهارم برای مناقصات ، عقد قراردادها و....

2- ارائه خدمات در قالب عقد قراردادهای پشتیبانی سالیانه

 

 

ارائه مشاوره در قالب عاملیت چهارم

 

 

1- طراحی،مشاوره در پروژه های زیر ساختی ،مراکز داده،مجازی سازی ، شبکه و اتاق سرور

 

2- طراحی و آماده سازی Lom و Los  ( لیست ریز تجهیزات و خدمات مورد نیاز یک پروژه) 

 

3- محاسبه بهای عادله

 

4- نگارش  RFP پروژه با رعایت قوانین و آیین نامه مناقصات کشور

 

5- طراحی قرار داد برای پروژه بر اساس RFP تدوین شده

 

6- طراحی جدول ارزیابی و نحوه رتبه دهی

 

7- مشاوره در پیمانکاران و آماده سازی جدول مقایسه ای

 

8- حضور در جلسه بازگشایی پاکات و پاسخگویی در خصوص نحوه ارزیابی

 • بازدید روز

  ۱۳۸

  بازدید دیروز

  ۲۲۷

  بازدید ماه

  ۲۲۲۵

  بازدید کل

  ۵۹۴۷۸۵

  افراد آنلاین

  ۲۰