مشکلات برق 2

تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۰۳

 

 افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge):

 

ولتاژ برق شهر در محدوده معینی قرار دارد