مشکلات برق 2

تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۰۳

 

 افزایش ولتاژ لحظه ای (Surge):

 

ولتاژ برق شهر در محدوده معینی قرار دارد که برای ایران، این مقدار 220 ولت میباشد. در اثر اختلالات، رعد و برق و مسائل درونی شبکه برق ممکن است وضعیتی پیش آید که ولتاژ بطور موقت و بمدت چند هزارم ثانیه افزایش پیدا کند و در طول این مدت حتی به 1000 ولت و یا بیشتر برسد.
بسیاری از منابع تغذیه کامپیوتر هر سال در معرض تعداد زیادی از این ولتاژهای گذرا قرار میگیرند و مانند آنچه که در مورد پارازیت خط گفته شد هر چه منبع تغذیه مرغوبتر باشد، بهتر میتواند این ولتاژهای اضافه را تحمل کند اگر چه این مسئله برای تجهیزات داخلی منبع تغذیه اهمیت زیادی ندارد. در بعضی حالات ولتاژهای اضافه با مقدار زیاد میتواند موجب قطعی و یا حتی تخریب تجهیزات داخلی کامپیوتر شما شود بعلاوه اگر منابع تغذیه برای زمان مشخصی در معرض تعداد زیادی از این ولتاژهای اضافی قرار گیرند کم کم قابلیت خود را از دست میدهند و بالاخره کاملاً خراب خواهند شد.

 

 رعد و برق :

 

رعد و برق میتواند میلیونها ولت برق را در آن واحد منتقل کند و اگر خانه شما مورد اصابت رعد و برق قرار گیرد احتمالاً خسارات هنگفتی حاصل خواهد شد. یک محافظ خوب معمولاً شانس بروز این خسارت را کاهش میدهد و با ایفای نقش "گوسفند قربانی" خودش بجای کامپیوتر شما در اثر رعد و برق میسوزد ولی در اثر انرژی عظیم ناشی از ضربه مستقیم رعد و برق احتمال زیادی وجود دارد که حتی با وجود محافظ، دستگاه شما آسیب ببیند.
احتمال برخورد مستقیم رعد و برق بسیار کم است ولی پدیده دیگری ناشی از رعد و برق میتواند ریسک آسیب دیدن کامپیوتر را افزایش دهد. اگر رعد و برق در نزدیکی کامپیوتر شما (به فاصله چندین مایل) رخ دهد در اثر ایجاد مقادیر هنگفتی از الکتریسیته میتواند جریان برق را در مواد فلزی القا کند. هر سیمی که از بیرون بیاید و به کامپیوتر شما وصل شود میتواند مجرایی برای بروز یک انرژی مخرب گردد که البته شامل کابل برق کامپیوتر و همچنین سیم تلفن میباشد. احتمالاً در سال آینده منزل شما مورد اصابت مستقیم رعد و برق قرار نخواهد گرفت ولی در اکثر تقاط جهان تقریباً قطعی است که رعد و برق در فاصله یک یا دو مایلی از یک محل فرضی اتفاق خواهد افتاد.
 
 افت ولتاژ لحظه ای:
 
یک کاهش ولتاژ لحظه ای که به آن sag نیز گفته میشود عبارت از نقصان سطح ولتاژ درخط نیرو میباشد. وقتی که sag رخ میدهد ولتاژ از سطح معمول خود به مقدار کمتری میرسد و مجدداً به مقدار قبلی برمیگردد. میتوان گفت که این عمل دقیقاً عکس بروز افزایش ولتاژ لحظه ای(surge) میباشد. قابل انتظار است که اکثر منابع تغذیه قادر به تحمل کاهش ولتاژ باشند. توانایی منبع تغذیه در این خصوص بستگی به میزان محدوده مجاز ولتاژ ورودی آن دارد. برای مثال یک منبع تغذیه ممکن است برای ولتاژ ورودی 230 ولت متناوب طراحی شده باشد ولی هر ولتاژی در محدوده 190 تا 260 ولت را تحمل کند.
در اینحالت هر کاهش ولتاژی پایینتر از 190 ولت برای بیش از کثری ازثانیه احتمالاً موجب خاموش شدن و یا اختلال درعملکرد منبع تغذیه خواهد شد.
پدیده افت ولتاژ لحظه ای بشدت فراگیر میباشد و ممکن است به مشکلاتی ختم شود که شما به هیچ وجه نمیتوانید منبع تغذیه را مقصر قلمداد کنید. ممکن است بعضی اوقات این کاهش را با سوسو زدن یا کم نورشدن لامپها ببینید. این پدیده معمولاً زمانهایی که بار زیادی از شبکه گرفته میشود مانند غروب یک روز داغ تابستانی و یا در خلال بروزطوفان که شبکه محلی برق تحت تاثیر خرابیهای مکانیکی در مناطق مجاورقرار میگیرد. با گسترش تقاضای انرژی الکتریکی ومالیاتی که به آن تعلق میگیرد شیوع این پدیده در حال افزایش میباشد. افت ولتاژ لحظه ای میتواند باعث تخریب سیستمهای کامپیوتری شود، در بسیاری حالات این کاهشها تاثیری بدتر از رفتن برق دارند زیرا اگر برق برود، کامپیوتر کاملاً خاموش میشود ولی با افت ولتاژ لحظه ای به کار خود ادامه میدهد ولی با سطح انرژی کمتر و به همین دلیل بعضی از وسایل و تجهیزات درست کار نمیکنند به جای اینکه کاملاً خاموش شوند.
 
 

برای تعمیرات و خدمات UPS ( تعمیرات و خدمات یو پی اس ) شرکت های زیادی را می توان یافت کعه شرکت دنیای کامپیوتر سیستم بهترین خدمات را ارایه می دهد.

 

 

تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش upsتعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups تعمیرات و خدمات UPS تعمیرات و خدمات یو پی اس فروش یو پی اس فروش ups

 


 • بازدید روز

  ۴۹

  بازدید دیروز

  ۱۰۷۷

  بازدید ماه

  ۵۱۵۱

  بازدید کل

  ۶۰۷۸۹۸

  افراد آنلاین

  ۳۴