الگوی ITMP

تاریخ:۱۳۹۳/۰۵/۲۹

    

                                                  الگوی ITMP                 

 

الگوی اول:

 

طرح جامع IT یا IT Master Plan  تعاریف گوناگونی دارد. طراحی یک برنامه در بخش IT برای یک بنگاه اقتصادی یا سازمان دولتی شامل مراحل زیر است:

 

1- تبیین خصوصیات کلیدی شرکت. 

2- تبیین وضعیت فعلی شرکت از نقطه نظر فناوری اطلاعات.

3- تعیین وضعیت مطلـوب شرکت از نقطه نظر فناوری اطلاعـات متناسب  با  یک  افق برنامه ریزی مشخص.

4- تدوین برنامه‏ها و استراتژیهای مورد نیاز برای حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب.

 

بند اول: که از بالا و در سطح کلان به سازمان یا شرکت تحت مطالعه می نگرد شامل پاسخ به سئوالهای زیر می باشد: 

- ماموریت های اصلی شرکت / سازمان تحت مطالعه کدامند؟                                                         

- فعالیتهای در حال انجام به چند دسته تقسیم می شوند؟  

 

بند دوم: وضعیت موجود فناوری اطلاعات را با توجه به موارد زیر روشن می نماید:

- جایگاه سازمانی و تشکیلاتی، شرکت و تاثیرات آن بر فعالیتهای بخش IT  چیست؟

- تجهیزات سخت افزاری موجود و تکنولوژی های مرتبط در حال بهره برداری کدامند؟ توزیع فیزیکی ، جغرافیائی ، ساختار مورد استفاده و نرم افزارهای مرتبط با آن ذکر شوند.

- تکنولوژیهای نرم افزاری استفاده شده در سیستمهای کامپیوتری موجود کدامند؟‌ (به تفکیک سیستم).

- سیستم های دستی که پتانسیل اتوماسیون را دارا هستند معرفی شوند.

- سیستم های کامپیوتری موجود  معرفی شوند.                                         

- ارتباطات مهم بین هر یک از سیستمهای دستی موجود با سایر سیستمهای دستی یا کامپیوتری مشخص شوند

- ارتباطات مهم بین هر یک از سیستمهای کامپیوتری موجود با سایر سیستمهای کامپیوتری یا دستی موجود مشخص شوند

- نقاط قوت و ضعف شرکت از نقطه نظر IT با توجه به مسائل فوق تحلیل و منعکس گردد.

 

 بند سوم: وضعیت مطلوب شرکت را با توجه به موارد زیر به تصویر می کشد:                 

- سیستم های IT مورد نیاز سازمان برای رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب.              

- ارتباطات بین سیستمهای مبتنی بر IT در شرایط مطلوب نمایش داده شوند.         

- فرصتها و تهدیدهای حاصل از توسعه IT در چارچوب Master Plan ذکر شوند (مثلا توزیع جغرافیائی واحدهای سازمانی ، روابط و تشکیلات سازمانی، امنیت اطلاعات و …)                 

- آیا فرصتها و تهدیدهای فوق منجر به تعریف پروژه های تکمیلی می شوند؟ اگر  بلی ،لیست پروژه‏ها تکمیل شوند.

 

 

بند چهارم: به تدوین استراتژیهای فن آوری اطلاعات با توجه به جنبه های زیر می پردازد:

- اولویت بندی پروژه هائی که در مراحل فوق ضروری تشیخص داده شده اند. (ملاکهایی نظیر: اولویت از دیدگاه مدیران، مصوبات نهادهای قانونگذار، تاثیرگذاری قابل توجه به بهبود وضعیت مالی شرکت، وضعیت بد خدمات به مشتریان در شرایط جاری، تحلیل هزینه – فایده و …)

 

بنـــد پنجــم :

- تهیه شرح خدمات پروژه های اولویت 1 (RFP)                                                                            

- پیش بینی زمانی و هزینه‏ای هر یک از پروژه های اولویت 1و تعیین توالی آنها با توجه به نظام اولویت بندی و نمایش آنها به صورت نمودار گانت.

 

بنــــد ششــــم:

-تهیه شرح خدمات سایر پروژه ها در حد کلیات قابل پیش بینی.                                              

- پیش بینی زمانی و هزینه‏ای هر یک از پروژه ها در حد تخمین های قابل پیش بینی و تعیین توالی آنها با توجه به نظام اولویت بندی و نمایش آنها به صورت نمودار گانت.

 

 

 

 

 

 

الگوی دوم:

مراحل تهیه IT Master Plan

1-1     تعريف برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات

برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات عبارتست از يك برنامه كلان كه با نگرش سازمان‌نگر و فراگير كليه نيازهاي ذينفعان سازمان را جهت استقرار و بهره‌گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمامي ابعاد سازمان مورد بررسي قرار دهد و نهايتاً راهكاري براي اين منظور به همراه اولويت‌ها، زمانبندي و هزينه مورد نياز ارايه نمايد.

 

1-2  هدف برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات

 انجام بهينه وظايف و ماموريت‌ها با گسترش معماري منسجم و اعمال وحدت رويه

 استانداردسازي چارچوب‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري، ارتباطي و اطلاعاتي

 ايجاد يكپارچگي اطلاعاتي و كاهش پيچيدگي در سيستم‌هاي اطلاعاتي

 تقويت عمليات جهت رسيدن به اهداف كلان سازمان

 تطبيق استراتژي‌هاي ICT با استراتژي‌هاي سازمان

 

1-3    دلايل بكارگيري برنامه جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات

تنوع فناوري‌هاي جديد كه در سازمان‌ها به كار گرفته مي‌شود

تحول سريع محيط‌هاي سخت‌افزاري، نرم‌افزاري  و ارتباطي

گستردگي و تنوع فعاليت‌هاي سازمان‌ها و نياز به بهره‌گيري از دانش و تجربه پيمانكاران در زمينه IT

دقت و صرفه‌جويي  در هزينه‌ها و جلوگيري از دوباره كاري‌ها با سرمايه ‌گذاري بر روي IT

  

 شرح خدمات

1-1              برنامه‌ريزي مقدماتي

1-2              شناسايي و تحليل وضعيت موجود

1-2-1           انجام مطالعات تطبيقي

1-2-2           شناسايي و تحليل وضعيت موجود حرفه سازمان

1-2-2-1        شناسايي و تحليل تشكيلات سازمان و وضعيت موجود نيروي انساني

1-2-2-2        شناسايي و مستند‌سازي ماموريت، چشم‌انداز، اهداف و استراتژي‌هاي سازمان

1-2-2-2        انجام مصاحبات با مديران ارشد و مياني سازمان  و واحد‌هاي اجرايي

1-1-2-2-3     مصاحبه در مورد چشم انداز و ماموريت طرح

1-2-2-3-2     مصاحبه در مورد نيازها، خواسته‌ها و انتظارات از برنامه جامع

1-2-2-3-3     شناسايي و تحليل موجوديت‌هاي حرفه

1-2-3            شناسايي و تحليل وضعيت موجود فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-2-4            شناسايي و تدوين نيازمندي‌ها و مشكلات سازمان از ديدگاه ICT

1-3                تدوين برنامه رسيدن به وضعيت مطلوب

1-4                برنامه عملياتي و اجرايي طرح

 

 

الگوی سوم:

1- مباني نظري: تعاريف و اهداف طرح جامع

 1. مقدمه   

1-2- تعريف طرح جامع انفورماتيك

1-3- رسالت طرح جامع

   وظايف معماري تكنولوژي اطلاعات

وظايف برنامه ريزي

1-4- مزيت هاي كليدي يك طرح جامع

1-5- اهداف كلي طرح جامع

 

2 -ساختار طرح جامع

-2-1دورنماي تكنولوژي اطلاعات

2-2- ماموريت تكنولوژي اطلاعات

 

3- متدولوژي و روش هاي تحقيق براي تهيه طرح جامع

3-1-  مقدمه

3-1- روش ها و مدل هاي معماري تكنولوژي اطلاعات

3-2- روش ها و مدل هاي معماري تكنولوژي اطلاعات

3-3- مشخصات مستندات معماري تكنولوژي اطلاعات و طرح جامع

3-4- توسعه طرح جامع

3-5- طرح جامع معماري

3-6- نگهداري و پياده سازي طرح جامع

3-7- شاخص هاي طرح جامع

3-8- كيفيت هاي معماري و طرح جامع

 

4- مراحل اجرايي و برنامه ريزي طرح جامع

4-1- مدل برنامه ريزي و طراحي تكنولوژي اطلاعات در سازمان

4-1-1- مرحله اول: برنامه ريزي استراتژيك اطلاعات

4-1-2- مرحله دوم : تحليل و آناليز مقتضيات اطلاعاتي

4-1-3- مرحله سوم : تخصيص منابع

4-1-4- مرحله چهارم :  برنامه ريزي پروژه

4-2- متدولوژي چارچوب معماري فني براي مديريت اطلاعات

4-3- فرآيند مراحل هفت گانه (Seven Step Process)

4-3-1- مرحله اول – مشخص كردن درونماها ، اهداف و اصول طرح جامع

4-3-2- مرحله دوم  – مشخص كردن  وضعيت موجود( IT Baseline)

4-3-3- مرحله سوم – معماري هدف

4-3-4- مرحله چهارم – تشخيص فرصت ها و تحليل خلاء ها

4-3-5- مرحله پنجم – گزينه هاي گذار به معماري هدف

4-3-6- مرحله ششم – پياده سازي معماري و طرح جامع

4-3-7- مرحله هفتم  – مرور مداوم و به روز آوري

 

5- نتيجه گيري و ارائه راهكار اجرايي

اول – گروههاي تخصصي 4 گانه

دوم – كميته راهبري

سوم – دبيرخانه دائمي طرح جامع

 

 

 

 

 

الگوی بنده:

 

 

1- بیان برنامه طرح جامع فناوری اطلاعات وارتباطات

 1. مزیت کلیدی طرح جامع

1-2-هدف برنامه طرح جامع

 

2-وضع موجود

2-1-ماموریت طرح جامع

2-2-دلایل به کارگیری طرح جامع

2-3-بررسی فعالیت های در حال انجام در سازمان

2-4-وضعیت شرکت از نظر IT و تاثیرات آن بر فعالیت های بخش IT

 

-3ساختار طرح جامع

3-1-شاخص های طرح جامع

3-2-انتظارات طرح جامع

3-3-متودولوژی و روش تحقیق برای تهیه طرح جامع

3-4-شناسایی وضعیت موجود از نظر نیروی انسانی

3-5-تدوین برنامه برای رسیدن به وضعیت مطلوب

3-6- روش نگهداری و پیاده سازی طرح جامع

 

4-مراحل اجرا  و پیاده سازی

4-1-استفاده از برنامه استراتژی

4-2-تخصیص منابع

4-3-متودولوژی معماری فنی

4-4-بیان الزامات و سیاست

 

 

 

 

بررسی و تحلیل توسعه مخابرات با ITSP

 

 

 

 

 

 

 

 

ضعف W

تهدید T

فرصت O

نقاط قوت     S

عوامل مهم

راه حل

 کم بودن هنای باند

 ﺿﻌﻒ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

 

 ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎرﺑﺮد

 اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

 

 دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻛﺜﺮ افراد ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ

 

توسعه اینترنت در کشور

 

 توسعه کاربردی ICT

 ﻋﺪم ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﻮري

 درﻣﻨﺎﻗﺼﺎت دوﻟﺘﻲ

 فرار ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ

 وﻓﻮر ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺟﻮان  و

 ﻣﺘﺨﺼﺺ ارزان   ﻗﻴﻤﺖ

 وﺟﻮدﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ  IT

 ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ

 بهره گیری از توان    متخصصان

 

 نداشتن آگاهی روستا در  ICT

 فرهنگ سازی مقاوم به تغییر/  تقویت دیدگاه مدیران در خصوص ict

 

 بهره گیری مطلوب از ابزار های   رسانه ای

ICT در روستاییان

 

 

 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ

 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ICT  / ﻛﺎﻫﺶ  ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎي

 وارداﺗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ورود

 ﻛﺎﻻﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ

 

 به سرعت فراگیر شدن

 افزایش ابزار های  الکترونیکی

 

 

 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ

 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ICT

 

 پوشش در سطح کشور

 شبکه ها در سرویس های  مخابرات

 

 

 ضعف زیر ساختی

 

 

 ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﺮبه

 فرهنگ ICT

 

 اجرا نشدن قانون

 ﺿﻌﻒ ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه

 

 

وضع تمام مقررات و قانون

 قانون ICT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     جدول جمع بندی و وزن دهی

 

 

 

 

 

 

جمع

وجود منابع

 

2

پیچیدگی

 

2

پیش نیازی

 

4

اهمیت استرارژیک

 

5

    گزینه ها

48

5

4

5

2

    پهنای باند

42

4

4

4

2

 

  افراد متخصص

45

3

4

4

3

ICT     در   روستاییان

38

4

4

3

 2

   ابزار الکترونیکی

46

3

4

3

4

 همگام با پیشرفت جهانی

51

1

2

5

5

  تحریم

45

5

4

3

3

  آموزش ICT

49

1

1

5

5

  قانون ICT

 

 

 

 

 

جمع آوری کننده زینب مسگرزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 


 • بازدید روز

  ۱۹۷

  بازدید دیروز

  ۳۶۵

  بازدید ماه

  ۳۶۷۰

  بازدید کل

  ۶۰۶۴۱۷

  افراد آنلاین

  ۶۶