پلاتر

تاریخ:۱۳۹۴/۰۲/۱۳

رسام (پلاتر) چیست ؟نحوه كارونــواع رسام (پلاتر):

رسام یك دستگاه خروجی ویژه است كه به طور معمول برای چاپ تصاویر گرافیكی یا دیگر ترسیم های صفحه نمایش به كار می رود . رسام قادر به رسم خط ، دایره و سایر شكل ها است

و به طور معمول این كار با حركت یك قلم روی یك صفحه كاغذی بزرگ صورت می گیرد .دقت رسام در تهیه ترسیم ها بسیار زیاد است و بنابراین اغلب با نرم افزارهای CAD

( طراحی به كمك كامپیوتر ) به كار می رود . نرم افزارهای مذكور به طور معمول برای تهیه ترسیم های فنی و معماری و نیز سایر تصویر برداری ( دارای خط منحنی ) به كار می رود .

در بیشتر رسام ها با تعویض حالت قلم می توان ترسیم ها و تصاویر گرافیكی رنگی تهیه كرد . رسام برای تهیه متن مناسب نیست زیرا باید هر كاراكتر به صورت منفرد رسم شود كه این كار وقت گیر است . در ضمن كاراكترها ، ظاهری ماشینی خواهند داشت زیرا بدون تعویض قلم نمی توان ضخامت خطوط را تغییر داد .

اما در قالب های بزرگتر كه ضخامت قلم چندان مهم نیست ، رسام می تواند به سادگی یا رسم نقطه های منفرد پر شمار گرافیك های پیكسلی خوبی ارائه دهد . در واقع رسام به آسانی می تواند ترسیم های بزرگ را انجام دهد .

رسام (پلاتر) چیست ؟

از رسام بیشتر برای چاپ نقشه ها و نمودارها استفاده میشود.از آنجایی که چاپگرها حداکثر کاغذهایی به ابعادA3را میتوانند چاپ کنند و در کارهای نقشه کشی به ابعاد بیش از این نیاز است لذا به منظور تولید خروجی های بزرگ از رسام ها استفاده میشود. رسام ها بر اساس داشتن و یا نداشتن قلم به دو گروه تقسیم میشوند. رسامهایی که از قلم برای رسم خروجی استفاده میکنند pen plotterو رسام هایی که در آنها از کاغذ خاصی با پوشش ویژه استفاده می کنند الکترو استاتیک نامیده میشوند .

نحوه كار رسام( پلاتر)

همانگونه كه گفته شد دستگاه رسام برای رسم خط طراحی شده است . خط مستقیم را می توان با استفاده از نقطه آغاز و پایان آن به دقت تعریف كرد، بنابراین رسام باید قلم خود را به نقطه آغاز حركت دهد و آن را پایین بیاورد سپس به نقطه پایان برود و دوباره قلم را بالا بیاورد . رسام به هر نقطه ای روی كاغذ می تواند دسترسی پیدا كند .

دایره را نیز می توان به طریقی مشابه و با حركت مكرر قلم به نقاط انتهایی روی دایره رسم كرد . اما بیشتر رسام ها دارای رویه های درونی هستند كه دایره ، بیضی و قوس ها را به طور كامل تهیه می كند . در این صورت كافی است كه مركز و شعاع دایره توسط كامپیوتر به رسام اطلاع داده شود تا باقی كار انجام داده شود .

هدف از ساخت دستگاه پلاتر یا رسام

اتصال به کامپیوتر، پردازش و ترسیم فرامین ارسالی از کامپیوتر

این دستگاه نقشه و نمودار های ترسیمی طراحی شده توسط کامپیوتر را بر روی کاغذ می آورد .

شامل قسمتهای
- بدنه

- سطح ریل عرضی

- ریل طولی

- مکانیزم تقلیل دهنده

- مکانیزم انتقال به ریل عرضی و قلم ثابت

- مکانیزم تعویض قلم

- محرکهای قدرت

- سیستم کنترل سخت افزار و نرم افزار مربوطه

جهت کارائی ایده آل در سرعت و دقت این دستگاه بهینه سازی عملکرد دستگاه ضروری است

طراحی و ساخت دستگاه پلاتر :

- طراحی و ساخت قسمت الکترونیکی برای کنترل قسمت مکانیکی

- طراحی برنامه های اسمبلی و زبان سطح بالا

- قسمت هدایت موتورها توسط کامپیوتر سیگنالهای لازم را به قسمت موتور ها ارسال می کنند .

قسمت کنترل از سه بخش تشکیل شده است 

1- بخش تغذیه انرژی برق

2- بخش هدایت موتورها

3- بخش موتورها

انــواع رســام(پلاتر)

1.رسام های جوهر افشان

2. رسام های قلمی

3.رسام های الکترواستاتیکی

رســام های جوهر افـشـان:

این گونه رسام ها، همانند چاپگرهای جوهرافشان معمولی – البته در سایز بزرگتر– بوده و قادر به ترسیم اشکال و حروف هستند.

رســام هـای قـلمــی:

این گونه رسام ها، با استفاده از یک یا چند قلم رنگی، خطوط را روی کاغذ یا رسانه ای شفاف، رسم می کنند. این گونه رسام ها برای تهیه متن مناسب نیستند زیرا می بایست هر کارکتر

را بصورت مفرد ترسیم کنند، که این کار وقت گیر است. در ضمن، کاراکترها ظاهری ماشینی خواهند داشت، چون بدون تعویض قلم نمی توان ضخامت خطوط را تغییر داد.

(بخصوص در انواع قدیمی تر)

اما در قالب های بزرگتر که ضخامت قلم چندان مهم نیست، رسام می تواند به سادگی با رسم نقطه های مفرد پر شمار، گرافیک های پیکسلی بسیار خوبی ارائه دهد.

در حقیقت این گونه رسام ها می توانند به آسانی ترسیم های بزرگ را انجام دهند.

رســام هـای الکـترواستاتـیکـی:

این گونه رسام ها، همانند چاپگرهای لیزری از بار الکتریسیته ساکن و پودر جوهر استفاده می کنند. به بیان ساده تر، این گونه رسام ها ابتدا الگویی از نقطه های بار دار الکتریکی

را روی کاغذ رسم کرده، آنگاه از پودر جوهر استفاده کرده و آن را حرارت می دهند.

انواع تکنولوژی حرکت کاغذ در رسام ها (پلاتر):

1. مسطح

2 . غلطکی

3. مختلط

رســام هـای مسـطـح:

در این گونه رسام ها، کاغذ ثابت نگهداشته شده و قلم(ها) در جهت محورها  حرکت می کند. از معایب این گونه، جاگیر بودن محل قرارگیری کاغذ است.

رســام هـای غـلـطکـی:

در اینگونه رسام ها، کاغذ را در میان یک سطح استوانه ای به حرکت در می آورند. قلم در جهت یک محور حرکت کرده و در همین حال، استوانه با کاغذ متصل به آن،

در جهت محور دیگر حرکت می کند.

رســام هـای مـخـتـلط:

این گونه رسام ها، همانند نوع غلطکی کاغذ را در جهت محور عمودی حرکت می دهند ولی از نظر اندازه، از آنها کوچکترند.

رسام تخت

در رسام تخت كاغذ روی سطح رسام به صورت تخت قرار داده می شود . كنترل قلم توسط سازوكاری انجام می شود كه روی گونه ای پل متحرك نصب می شود و فضای كاغذ را

در بر می گیرد . برای حركت این پل روی كاغذ و در نتیجه حركت قلم دو موتور پله ای به كار می رود . به این طریق قلم به هر مختصات X/Y

روی صفحه كاغذ دسترسی دارد . یك عیب این نوع رسام این است كه صفحه تخت آن جای زیادی اشغال می كند به خصوص برای دستگاههایی كه ویژه كاغذهای بزرگتر طراحی شده اند

از همین رو این گونه رسام ها اغلب به صورت عمودی روی یك پایه یا روی یك دیوار نصب می شوند .

رسام طبله ای

در رسام طبله ای ، قلم تنها در طول یك محور حركت می كند و پل مربوط به رسام متصل است ، حركت در جهت محور دیگر از جابجایی كاغذ به جلو و عقب در زیر قلم به دست می آید .

سرعت و دقت كار با رسام تخت فرقی ندارد حتی هنگامی كه كاغذ چند صد بار به جلو و عقب حركت می كند مانند مواقعی كه بخشی از صفحه هاشور زده می شود ، معمولاً

هیچگونه انحراف در خطوط رخ نمی دهد و كاغذ می تواند در حین این كار فواصل زیادی را پوشش دهد . این گونه رسام ها اندازه های گوناگونی دارند كه از اندازه های استاندارد نامه ها گرفته تا اندازه های قانونی را در بر می گیرد . استفاده از كاغذهای بزرگ تر در این گونه رسام ها آسان تر است زیرا دیگر لزومی ندارد كل كاغذ را پهن كرد .

استفاده از قلم های مختلف در بیشتر رسام ها

همانگونه كه گفته شد انواع قلم ها در بیشتر رسام ها به كار می رود و به این ترتیب می توان رسم هایی تهیه كرد كه در آنها خطوط دارای انواع ضخامت ها و رنگها هستند .

همانند ترسیم واقعی ، انتخاب قلم از طریق یك فرآیند كنترل می شود كه برنامه ای اعمال می كند ( یعنی برنامه CAD)

بنابراین لزومی به نصب دستی قلم نیست ، هر رسام دست كم باید یك مجموعه چهار قلمی داشته باشد اما بیشتر شش قلمی هستند اما انواع هشت یا حتی دوازده قلمی نیز وجود دارد.

در اكثر مواقع رسام از طریق درگاه سری به كامپیوتر وصل می شود ، از آنجا كه سرعت خروجی رسام و مجموعه فرمانهای برداری كم است این شیوه انتقال مناسب است .

همانند سایر دستگاههای سری در این جا نیز مهم است كه مولفه های فرستنده و گیرند از پروتكل مشابه پیروی كند و سرعت انتقال داده ای یك سانی داشته باشند .

رسم بدون دستگاه رسام پلاتر

اگر برنامه ای در اختیار باشد كه بتواند فایل های HPGLتولید كند و یا كاربر یك فایل HPGLداشته باشد كه بخواهد روی كاغذ بیاورد اما دستگاه رسام در دسترس نباشد

می توان از شبیه ساز رسام استفاده كرد . شبیه ساز رسام یك برنامه كوچك است كه می تواند فایل های HPGLرا بخواند و به گرافیك مبتنی بر پیكسل تبدیل كند كه

با چاپ گر ماتریس نقطه ای قابل چاپ باشد . این گونه برنامه ها به صورت رایگان یاعمومی نیز در اختیار است . برای مثال برنامه رایگان پرینت GIنمونه ای از این دست است .

چندین برنامه گرافیكی دیگر نیز قادر به خواندن و پردازش فایل های HPGLهستند .

كارتریج و هد

كارتریج های ریبون هوشمندى با طول 250 میلیون كاراكتر چاپی كه در آنها مكانیزم خاصی جهت تزریق تدریجی جوهر به نوار ریبون طراحی و جوهرمتناسب با حجم كار پرینتر

به ریبون تزریق می شود كه این امر سبب دوام وكیفیت ثابت چاپ از ابتدا تا انتهای عمر ریبون می گردد در نتیجه هزینه چاپ گرافیكی و باركد كه به علت فرسایش سریع ریبون

در سایر پلاترهای خطی بسیاربالاست .برای رنگهای مشكی یك كارتریج و برای رنگ های اصلی رنگ های مجزا یك هد در پلاتر وجود دارد كه با استفاده از قلم های موجود می تواند

روی آن شروع به حركت كند

گردآوری :م. اسماعیلی  

 

 

 


 • بازدید روز

  ۱۵۷

  بازدید دیروز

  ۳۰۸

  بازدید ماه

  ۳۹۳۸

  بازدید کل

  ۶۰۶۶۸۵

  افراد آنلاین

  ۴۳