NGN

تاریخ:۱۳۹۴/۰۲/۱۳

 

خصوصيات اصلي NGN عبارتند از 


جدا كردن لايه هاي انتقال، كنترل ، سرويس و دسترسي از يكديگر.
قابليت همـكاري با لايه هـاي مختلف و شبكه هاي ديگر از طريق اينترفيس هاي باز (Open interface) 
كنترل يكپارچه تكنولوژي هاي مختلف انتقال نظير ATM، IP، TDM، Frame Relay و...

استفاده از عناصر استاندارد شبكه نظير Gateway، Soft Switch و Application Server .


لازم بذكر است ايجاد شبكه NGN براي شبكه هاي مختلف داراي راهكار ثابتي نمي باشد و براي هر شبكه متناسب با ساختار آن شبكه، نياز به پياده سازي يك روش و يا تلفيق چند روش است.

 

دلايل پياده سازي NGN 

- دلايل پياده سازي NGN

اصولاً شبكه هاي موجود به دلايل زيادي ملزم به اجراي شبكه NGN مي باشند
اين دلايل عبارتند از:
1- كاهش مشكلات شبكه
مشكلات فعلي شبكه نظير ترافيك بالاي شبكه، پهناي باند كم، عدم امكان سرويس دهي مناسب به مشتركين جديد و ... با استفاده از شبكة IP-Based به حداقل خواهد رسيد.


2- افزايش تصاعدي ترافيك ديتا نسبت به صوت 
ترافيك ديتا و صوت چنان افزايش يافته كه از حالت نرمال خارج گرديده است . افزايش ترافيك ديتا نسبت به صوت داراي رشد بيشتري است كه دراين ميان شبكه موجود بايد قادر به هدايت اين بار ترافيكي يا Off Load كردن

آن از شبكه باشد. شبكه فعلي براساس الگوهاي ترافيكي ايستا و قابل پيش بيني طراحي شده است كه اين الگو جهت شبكه صوت مطلوب بوده و با آمدن ترافيك ديتا نياز به تكنولوژي با انعطاف پذيري بيشتر مي باشد كه به

سرعت قابل تغيير وتوسعه باشد، از آنجا كه تكنولوژيهاي قديم داراي انعطاف ومقياس پذيري محدودي هستند در نتيجه درمحيط جديد دچار مشكل خواهند گرديد. اين مشكل درNGN حل شده است.
3- عدم يكپارچگي شبكه
شبكه فعلي به علت وجود شبكه هاي مختلف مانند موبايل ، ديتا، IN و... متمركز
نمي باشد اما در NGN داراي شبكة يكپارچه و متمركز خواهيم بود.
4- مديريت شبكه
شبكه موجود داراي تعداد زيادي سوئيچ با ظرفيت هاي پايين است، زياد بودن عناصر(Elementها)درشبكه كنترل ومديريت شبكه را مشكل مي سازد.
5- اتمام ظرفيت شبكه موجود
ظرفيت شبكه موجود بدليل محدوديت در سقف ظرفيت سوئيچ هاي PSTN به سرعت رو به اتمام است وشبكه موجود از ارائه سرويس به مشتركين ناتوان گشته است.
6- افزايش سوددهي شركتها
چالشهاي جديد در شبكه موقعيتها و راه كارهاي جديدي را مي طلبد به اين معني كه اگر شركتها بتوانند خود را با تكنولوژي روز هماهنگ كنند قادر خواهند بود سود سرشــاري از سرويسها و Application هاي جديد

نصيب خود كنند
7- پياده سازي پروتكلهاي استاندارد
از آنجاييكه عناصر مختلف در شبكه از توليدكنندگان مختلف هستند در NGN پروتكلهاي استاندارد به منظور تبادل اطلاعاتي بين عناصر شبكه پياده مي شود.
8- افزايش پهناي باند و ارائه سرويسهاي سريعتر
يكي از مشكلات مشتركين تلفني كه خواهان استفاده از اينترنت هستند(Dialup Users) پهناي باند محدود اين شبكه است كه مي توان با افزايش پهناي باند علاوه بر اينترنت
پر سرعت سرويس هاي ديگري نيز به آنان ارائه كرد.
9- رشدكلان انتقال اطلاعات(Data) نسبت به صوت و افزايش چشمگير مشتركين اينترنت پر سرعت
حجم اتصال به اينترنت در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است و مشتركين زيادي خواهان استفاده از سرويسهاي Online e-commerce مانند كارهاي بانكي، خريد، گرفتن كمك هاي فني و ....هستند. ساير مشتركين نيز خواهان دسترسي به اينترنت پرسرعت جهت ارسال و دريافت
E-mail ، انتقال فايل و دسترسي به ساير كامپيوترها در شبكه هستند.

 

 

مزايا و معايب استفاده از NGN 

- مزايا و معايب استفاده از NGN

NGN راه حلي براي مجتمع كردن شبكه جهت تسهيل در مديريت شبكه و كاهش هزينه هاي مربوط به آن است. ساختار ساده تر سوئيچهاي NGN و ظرفيت بالاي آن موجب مي شود كه هزينه هاي مربوط به مديريت و

نگهداري از قبيل نيرو، تهويه مطبوع، ساختمان و.... كاهش يابد. NGN شبكه اي با قابليت توسعه آسان مي باشد. ايجاد منابع درآمد جديد از طريق ارائه سرويسها و Application هاي جذاب و در نتيجه جذب مشتريان جديد

از طريق معرفي NGN در شبكه امكان پذير است و از آنجاييكه هر سه شبكه PSTN وWireless (Mobile) و ديتا PSDN در يك شبكه جمع مي شوند باعث تمركز و افزايش سرمايه مي گردد.


ازجمله مزاياي ديگر NGN ارائه Mobility به كاربران است به اين معني كه كاربران قادر خواهند بود در هر زمان، از هر مكان و با هروسيله بصورت Real time از سرويسها استفاده كنند.داشتن يك User name و

Password واحد جهت هر سرويس به عنوان مثال Email، Voice Mail و حسـاب بانكـي ويا داشتن يك شماره براي منزل، تلفن همراه و محل كار از جمله تسهيلاتي است كه NGN براي كاربران به ارمغان مي آورد

و درضمن انجام عمليات billing ، شارژينگ متمركز و همچنين پرداخت صورتحسابهااز طريق حساب بانكي (جاري) باعث صرفه جويي در زمان و هزينه مي شود.


NGN درشبكه باعث مدولار شدن سيستمها و استفاده از سخت افـزارهاي موجود و باعث كاهـش لايـه هاي شبـكه مي گردد. همچنين اين شبكه داراي انعطاف و Openness مدلهاي اينترنتي است. از ديگر مزاياي شبكه NGN ،

Multimedia بودن شبكه است كه دراين حالت هر شركت با هر نوع محصولات نرم افزاري قادر به فعاليت خواهد بود


در شبكه هاي سنتي ترمينال هاي مشتركين فاقد هوشمندي هستند و حتي مشتركين ISDN نيز براي استفاده از سرويس هاي جديد نياز به تعويض ترمينال هاي خود دارند در حاليكه در شبكه NGN هوشمندي شبكه

به نقاط انتهايي انتقال داده شده و نمونه آن اين است كه برنامه نرم افزاري يك سرويس جديد تنها در Application Server قرار مي گيرد و مشتركين با انتقال و اجراي آن برنامه روي ترمينال خود (مثلا كامپيوتر شخصي)

از آن سرويس بهره مند مي شوند.
مزيت مهم ديگر NGN ، جداكردن ترافيك راه دور از شبكه TDM و ارسال بصورت بسته بر روي شبكه IP مي باشد.


در تمام سيستم هاي مهندسي بهره مندي از يك سري از مزايا ، معايبي را نيز بدنبال دارد و طبيعتا شبكه NGN نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشد. اشكالات عمده آن به شرح زير است:


1- نبود استاندارد مناسب در تعريف اجزاء و پروتكل هاي مورد استفاده در اين شبكه و عدم هماهنگي توليد كنندگان مختلف در بكارگيري اين پروتكل ها و عدم استاندارد نهايي بعضي از پروتكل ها از سوي مجامع بين المللي

2- اشكال عمده شبكه هاي مبتني بر بسته نداشتن امنيت كافي و دشواري پياده سازي سيستم هاي امنيتي در اين شبكه ها نسبت به شبكه اي مبتني بر مدار است. با توجه به اينكه شبكه هاي بسته اي به شبكه هاي كامپيوتري بسيار

نزديكند و نرم افزار نقش بسيار مهمي در اين شبكه ها دارد، لذا سرقت بسته ها، حملات ويروسي و هكر ها در شبكه هاي بسته اي بسيار رايج و محتمل است. بنابراين اولين گام در پياده سازي شبكه NGN ايجاد تدابير امنيتي

مناسب در آن است.

3- شبكه NGN داراي يك ساختار كاملا جديد با مفاهيم جديد و بعضا دشوار است. لذا پرسنل درگير در بخش هاي مختلف نياز به آموزش بلند مدت خواهند داشت كه طبيعتا زمانبر و هزينه بر است


4- ضريب اطمينان شبكه هاي TDM معمولا 99.999% تعريف مي شود كه به مقدار عملي آن بسيار نزديك است در حاليكه شبكه NGN هنوز در هيچ شبكه بزرگي به طور كامل پياده نشده و لذا طرح ضريب امنيت بالا

در آن تنها ادعايي از سوي شركت هاي توليد كننده است

5- اكثر توليدات شركت هاي مختلف جنبه آزمايشگاهي دارد و هنوز توليد انبوه آن بطور كامل آغاز نشده لذا قيمت تجهيزات NGN در حال حاضر گران است.


6- پياده سازي NGN مستلزم شبكه IP قوي است كه طبعا ايجاد اين بستر نيازمند صرف هزينه و دانش فني بالا است.

مزاياي اقتصادي NGN 

مزاياي اقتصادي NGN 

همانگونه كه قبلا گفته شد پياده سازي NGN در مرحله اول مستلزم هزينه بالا است و مزاياي اقتصادي كه در اين بخش به آن اشاره خواهد شد در واقع بعد از پياده سازي آن و در دراز مدت خواهد بود.
1. سرويسها و Application هاي سودآور
با ارائه سرويسها و Applicationهاي جديد از طريق NGN به مشتركين مي توان سود زيادي نصيب شركت كرد.
2. چون تعداد اجزا در شبكه NGN نسبتا كمتر است (بدليل استفاده از سوئيچ ها و Gateway هاي با ظرفيت بالا) در نتيجه در پروسه هاي هزينه بر مانند مسيريابـي و طـراحي در يك شبكه NGN بسيار كم هزينه تر

خواهد بود.
3. با نودهاي كمتر هزينه ها در تجهيزات سوئيچهاي مركزي مانند Call Processor ، SN، پروسسورSS7 و.... كاهش مي يابد و اين تجهيزات قادر به سرويس دهي به همه
اينترفيس ها هستند.
4. شبكه NGN بار ترافيك را به صورت ديناميك هدايت مي كند. نمونه آن Connection less IP مي باشد كه قادر است همه نوع ترافيك را هدايت كرده و ضرورت استفاده از لايه مياني شبكه را حذف كند(مراكز ترانزيت).

شبكه انتقال Optic نيز داراي عناصر كمتري بوده، بنابراين مديريت آن ساده تر و هزينه نگهداري آن كمتر است.
5. NGN از ظرفيت شبكه و تجهيزات موجود به صورت بهينه استفاده مي كند و بازده شبكه را بالا مي برد. اين شبكه با هدايت درست ترافيك از حجم آن كاسته و از پهناي باند مـوجـود به صـورت بهينه تـري استفـاده مي كند.

در نمودار بالا كه از سوي شركت Lucent ارائه شده، سود حاصل از مشتركين TDM با مشتركين سرويس هاي جديد تجاري و مسكوني در يك بازه ده ساله مقايسه شده است. همانگونه كه مشاهده مي شود سود حاصل

از مشتركين TDM تقريبا ثابت مانده در حاليكه در مشتركين ديتا به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند

مقررات زدایی و آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ،قیمت ها کاهش یافته است و نوآوری ها اوج گرفته اند. شبکه ی نسل آینده نیز یکی از این نوآوری ها است. با همگرایی خدمات صوتی و داده ای،

شبکه ی "پی اس تی ان" در معرض دگرگونی شگرفی قرار گرفته است. شبکه ی جدیدی در حال سر برآوردن است که خاستگاه اش فناوری ها نو، تقاضا های نو و شدت گیری رقابت است
این دگرگونی همسانی های بسیاری با تحولی داردکه طی دهه ی گذشته در قلمرو پردازش اطلاعات رخ داد. شبکه های بزرگ متکی به بزرگ رایانه های متمرکز و گران قیمت و پایانه های دست و پا گیر جای خود را

به شبکه های گسترده ی کنونی داد که استخوان بندی شان را رایانه های رومیزی ارزان و کوچک و متصل به هم تشکیل می دهند. به لطف این تحول بود که پیوند نزدیک تری میان کاربر نهایی و برنامه های کاربری برقرار شد، هزینه ی کلی کاهش یافت و انعطاف پذیری و قابلیت کاربرد سامانه ها به گونه ای چشم گیر افزایش یافت
به بیان دیگر نسل جدید شبکه های ارزان قابلیت آن را دارند که همان تحول را در بازار خدمات مخابراتی پدید آورند که رایانه ای شخصی رومیزی در بازار خدمات پردازش رایانه ای پدید آوردند. سوییچ های بزرگ و متمرکز

همچنان نقش مهمی در شبکه خواهند داشت اما سوییچ های برنامه پذیر و توزیع شده نیز در تغییر چشم انداز شبکه نقش مهمی ایفا خواهند کرد
حلقه ی گمشده 
معماری نسل آینده شبکه، نقش بسیار مهمی در شکل گیری این تحول دارد و در واقع حلقه ی گمشده ی بین شبکه های "پی اس دی ان" است.معماری سویچینگ نسل آینده،رهیافتی کاملاً نو به دست می دهد که خدمات زیر

را فراهم می آورد
ارایه ی کارکرد های سوییچی با هزینه ای بسیار کم تر از سوییچ های متعارف 
توزیع کارکرد سوییچی در لبه های شبکه نه در مرکزیت آن 
حفظ سرمایه گذاری های موجود از طریق پشتیبانی از تمام استاندارد های موجود شبکه های آنالوگ و دیجیتال، واسط ها، خطوط انتقال و عناصر خدمات 
کاستن از شمار عناصر شبکه از طریق ترکیب مجموعه ای از کار کرد های تحول خدمات، برنامه ها ی کاربردی و خدمات تلفن
فراهم آوردن امکان ایجاد خدمات جدید از طریق واسط های برنامه پذیر و انعطاف پذیر
افزایش چشم گیر میزان پذیری برای آن که بهره برداران شبکه بتوانند شمار مشترکین خود را به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه افزایش دهند
افزایش گسترش پذیری شبکه از طریق استفاده از معماری باز و در نتیجه برخورداری از مزایای پیشرفت های آینده در قلمرو فناوری ها 
بازنگری در طراحی شبکه به گونه ای که قابلیت پایداری در برابر ایراد های به حداکثر برسد و اوقات از کار افتادگی به صفر برسد
کاستن از هزینه های بهره برداری با استفاده از قابلیت های پیشرفته ی نگه داری و عیب یابی از راه دور
افزایش در آمد ها از طریق ارایه هر چه سریع تر خدمات به بازار، کاستن از هزینه های بالاسری و ارایه ی قابلیت های مدیریت از راه دور
سوییچ های نسل آینده 
سوییچ های نسل آینده انعطاف پذیر ترین کار پایه های (پلاتفورم) موجود هستند. سوییچ های نسل آینده آمیزه ای از میزان پذیری قوی، محیط باز برای ایجاد خدمات، عیب یابی و مدیریت از راه دور و بالا ترین دسترس پذیری

به دست می دهند و گذار از معماری امروزی سوییچ ها به سوی معماری مقرون به صرفه تر و کارآمد تر شبکه های نسل آینده را میسر می کنند
میزان پذیری قوی
سوییچ ها نسل آینده به گونه ای ساخته شده اند که برای برآورده سازی نیاز هر تعداد مشترک میزان پذیرند. این سامانه ها را به گونه ای طراحی کرده اند که هزینه ی راه اندازی و آغاز به کار با آن ها اندک باشد

و به مرور و با گسترش کار به تدریج افزایش یابد به این ترتیب شرکت های مخابراتی بهتر می توانند از سرمایه های خود استفاده کنندو به میزانی که شبکه اشان نیاز دارند به خرید ظرفیت اقدام کنند.

همین که به ظرفیت بیشتری نیاز افتاد می توان کارت های بیشتری نصب کرد
محیط ایجاد خدمات
برای عقب نماندن و پیروزی در محیطی رقابتی، شرکت ها چاره ای ندارند جز ارایه ی خدمات پیشرفته و در آمد زا. یکی از مزیت ها سوییچ های نسل آینده همین محیط ایجاد خدمات است. محیط ایجاد خدمات

در سوییچ های نسل آینده به طور معمول به صورت یک واسط کاربری گرافیکی است و شرکت های مخابراتی می توانند همان مقدار که مشتریان شان نیاز دارند خدمات ایجاد کنند و بابت آن پول خرج کنند.

شرکت های مخابراتی دیگر لازم نیست که چشم به راه ارتقاء نرم افزار ها توسط فروشندگان سوییچ بمانند. در عوض می توانند به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه به تولید نرم افزار های اختصاصی خود بپردازند

و در این راه از خدمات شرکت های کوچک ثالث استفاده کنند. این کار یک حسن دیگر هم دارد، هر شرکت مخابراتی برنامه ی کاربردی خاص خود را دارد بنابر این توانایی رقبا برای اریه خدمات مشابه محدود می شود
مدیریت و عیب یابی از راه دور
شرکت های مخابراتی می توانند با استفاده از سوییچ های نسل آینده شبکه ای گسترده از سوییچ های هوش مند ایجاد کنند اما در قلمرو مدیریت با یک سوییچ مجازی سرو کار داشته باشند. در کنار این شبکه یک واسط کاربری

گرافیکی بسیار کارآمد هم وجود دارد که به شرکت های مخابراتی امکان می دهد شبکه اشان را از راه دور اداره کنند. سوییچ های نسل آینده به شرکت های مخابراتی امکان می دهند از طریق رایانه ی میزبان متصل به

شبکه ی نسل آینده به منابع روی هر کارت دسترسی یابد. این قابلیت به گونه ای چشم گیر هزینه های بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد
بالا ترین دسترس پذیری
در سوییچ های نسل آینده میزان از کار افتادگی به صفر می رسد و این به لطف نرم افزار هایی است که در برابر بروز ایراد بسیار مقاوم اند و در حین کار می توان آن ها را تنظیم کرد. در این کارپایه برای ارتقا نرم افزار

نیازی به خواباندن سامانه یا قرار دادن آن در حالت کار کرد ساده نیست. یعنی در حین کار سوییچ می توان به بارگذاری و فعال سازی نرم افزار پرداخت. حتی وقتی که مکالمه ها در حال انجام هستند نیز می توان

بدون وقفه ای عمل ارتقاء به نرم افزار جدید را انجام داد. شرکت های مخابراتی با استفاده از سوییچ های نسل آینده می توانند خدمات و قابلیت های جدید را به صورت بی درنگ عرضه کنند و نیازی نیست که منتظر بمانند

تا ترافیک شبکه به حداقل برسد
انعطاف پذیری کارکردی 
سوییچ های نسل آینده را می توان در کاربرد های شبکه ای گوناگون به کار گرفت که برخی از آن ها عبارتند از
جانشین سوییچ های متعارف 
به کار گیری در کارپایه های خدمات پیشرفته 
استفاده در سوییچ های دسترسی محلی بی سیم و کنترل کننده های ایستگاه پایه 
مزیت اقتصادی 
آشکارترین مزیت سوییچ های نسل آینده پایین بودن هزینه ی آن ها است. در سوییچ های نسل آینده در مقایسه با سوییچ های متعارف میزان سرمایه گذاری اولیه ی کم تری لازم است و میزان پذیری آن ها بسیار کم هزینه تر

و بسیار خطی تر است. پیامد های اقتصادی این مزیت های هزینه ای آشکار است. حتی شرکت های مخابراتی کوچک هم می توانند با استفاده سوییچ های نسل آینده وارد بازارشوندوبه به سودآوری برسند.

همین که این شرکت های نوپا سهمی از بازار را به دست آوردند می توانند به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه خود را با افزایش تقاضا هماهنگ کنند
مزیت خدماتی 
اما کاهش هزینه فقط بخشی از معادله ی رقابت است. امروزه مشترکین در پی خدماتی ابتکاری اند که به ارزش ارتباطات شخصی آن ها بیافزاید. ایجاد و ارایه ی خدماتی مشتری پسند و پاسخ گوی نیاز های مشترکین برای دست یافتن به سود و عقب نماندن در گردونه ی رقابت ضروری است
برنامه پذیری انعطاف پذیر یکی از مزیت های سوییچ های نسل آینده است و برنامه های خدمات پیشرفته نیز درون معماری سوییچ تعبیه شده است. بنابراین در بیشتر موارد نیاز به کارپایه ی جداگانه ای برای خدمات پیشرفته نیست

و این هزینه های اولیه را باز هم کاهش می دهد. باز بودن معماری نرم افزاری امکان می دهد که به سرعت بتوان خدمات و امکانات جدید را به اجرا در آورد و از شرکت های ثالث برای تولید برنامه های کاربردی بهره گرفت.

این انعطاف پذیری در کنار پایین بودن هزینه و ماهیت نامتمرکز و گسترده ی سوییچ های نسل سوم به بهره برداران شبکه امکان می دهد خدماتی مطابق پسند و نیاز گروه های مختلف مشترکین ارایه دهند، حتی اگر شمار

مشترکین هر گروه بسیار اندک باشد. از آن جا که در سوییچ های نسل آینده، یکپارچه سازی قابلیت های شبکه بی نظیر است می توان خدمات صوتی، خدمات داده ای، خدمات اینترنتی ، خدمات پیشرفته و غیره را با هم ترکیب کرد

و در قالب مجموعه هایی منحصر به فرد ارایه کرد. در محیطی رقابتی چنین قابلیتی برای بهره برداران شبکه مزیت چشم گیری به شمار می آید

دگرگونی های بخش چند میلیارد دلاری مخابرات چنان شتابان است که دشوار بتوان رویداد ها را پیش بینی کرد. در سده ی آینده آن دسته از بهره برداران شبکه می توانند رقابت کنند و برنده شوند که آینده نگرو بسیار

انعطاف پذیر باشند


شبکه های پیشرفته ی نسل آینده، مزیت های مهمی به دست می دهند
کاهش هزینه و پیچیدگی بهره برداری شبکه از طریق انتقال کار کرد های سوییچی به لبه ی شبکه ها 
همگرا کردن صوت و داده و انعطاف پذیر کردن بهره برداران شبکه برای برخورداری از مزیت استاندارد ها و فناوری های نو 
حفظ سرمایه گذاری های موجود شبکه و ایجاد قابلیت ارایه ی مقرون به صرفه ی خدمات جدید در بازار های جدید برای بهره برداران شبکه سوییچ های نسل آینده راهی برای گذار از شبکه های امروزی به شبکه های همگرای

آینده به دست می دهند. این سوییچ ها یکپارچه سازی شبکه های "پی اس تی ان" و پی بستر های داده ای "آی پی" و "ای تی ام" را میسر می کنند. برنامه پذیری باز سوییچ های نسل آینده امکان می دهد تا بتوان

به گروه های مختلف مشترکین خدمات پیشرفته و مشتری پسند عرضه کرد

 جدا كردن لايه هاي انتقال، كنترل ، سرويس و دسترسي از يكديگر.
قابليت همـكاري با لايه هـاي مختلف و شبكه هاي ديگر از طريق اينترفيس هاي باز (Open interface) 
كنترل يكپارچه تكنولوژي هاي مختلف انتقال نظير ATM، IP، TDM، Frame Relay و...

استفاده از عناصر استاندارد شبكه نظير Gateway، Soft Switch و Application Server .


لازم بذكر است ايجاد شبكه NGN براي شبكه هاي مختلف داراي راهكار ثابتي نمي باشد و براي هر شبكه متناسب با ساختار آن شبكه، نياز به پياده سازي يك روش و يا تلفيق چند روش است.

 

دلايل پياده سازي NGN 

- دلايل پياده سازي NGN

اصولاً شبكه هاي موجود به دلايل زيادي ملزم به اجراي شبكه NGN مي باشند
اين دلايل عبارتند از:
1- كاهش مشكلات شبكه
مشكلات فعلي شبكه نظير ترافيك بالاي شبكه، پهناي باند كم، عدم امكان سرويس دهي مناسب به مشتركين جديد و ... با استفاده از شبكة IP-Based به حداقل خواهد رسيد.


2- افزايش تصاعدي ترافيك ديتا نسبت به صوت 
ترافيك ديتا و صوت چنان افزايش يافته كه از حالت نرمال خارج گرديده است . افزايش ترافيك ديتا نسبت به صوت داراي رشد بيشتري است كه دراين ميان شبكه موجود بايد قادر به هدايت اين بار ترافيكي يا Off Load كردن

آن از شبكه باشد. شبكه فعلي براساس الگوهاي ترافيكي ايستا و قابل پيش بيني طراحي شده است كه اين الگو جهت شبكه صوت مطلوب بوده و با آمدن ترافيك ديتا نياز به تكنولوژي با انعطاف پذيري بيشتر مي باشد

كه به سرعت قابل تغيير وتوسعه باشد، از آنجا كه تكنولوژيهاي قديم داراي انعطاف ومقياس پذيري محدودي هستند در نتيجه درمحيط جديد دچار مشكل خواهند گرديد. اين مشكل درNGN حل شده است.
3- عدم يكپارچگي شبكه
شبكه فعلي به علت وجود شبكه هاي مختلف مانند موبايل ، ديتا، IN و... متمركز
نمي باشد اما در NGN داراي شبكة يكپارچه و متمركز خواهيم بود.
4- مديريت شبكه
شبكه موجود داراي تعداد زيادي سوئيچ با ظرفيت هاي پايين است، زياد بودن عناصر(Elementها)درشبكه كنترل ومديريت شبكه را مشكل مي سازد.
5- اتمام ظرفيت شبكه موجود
ظرفيت شبكه موجود بدليل محدوديت در سقف ظرفيت سوئيچ هاي PSTN به سرعت رو به اتمام است وشبكه موجود از ارائه سرويس به مشتركين ناتوان گشته است.
6- افزايش سوددهي شركتها
چالشهاي جديد در شبكه موقعيتها و راه كارهاي جديدي را مي طلبد به اين معني كه اگر شركتها بتوانند خود را با تكنولوژي روز هماهنگ كنند قادر خواهند بود سود سرشــاري از سرويسها و Application هاي جديد

نصيب خود كنند
7- پياده سازي پروتكلهاي استاندارد
از آنجاييكه عناصر مختلف در شبكه از توليدكنندگان مختلف هستند در NGN پروتكلهاي استاندارد به منظور تبادل اطلاعاتي بين عناصر شبكه پياده مي شود.
8- افزايش پهناي باند و ارائه سرويسهاي سريعتر
يكي از مشكلات مشتركين تلفني كه خواهان استفاده از اينترنت هستند(Dialup Users) پهناي باند محدود اين شبكه است كه مي توان با افزايش پهناي باند علاوه بر اينترنت
پر سرعت سرويس هاي ديگري نيز به آنان ارائه كرد.
9- رشدكلان انتقال اطلاعات(Data) نسبت به صوت و افزايش چشمگير مشتركين اينترنت پر سرعت
حجم اتصال به اينترنت در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است و مشتركين زيادي خواهان استفاده از سرويسهاي Online e-commerce مانند كارهاي بانكي، خريد، گرفتن كمك هاي فني و ....هستند.

ساير مشتركين نيز خواهان دسترسي به اينترنت پرسرعت جهت ارسال و دريافت
E-mail ، انتقال فايل و دسترسي به ساير كامپيوترها در شبكه هستند.

 

 

مزايا و معايب استفاده از NGN 

- مزايا و معايب استفاده از NGN

NGN راه حلي براي مجتمع كردن شبكه جهت تسهيل در مديريت شبكه و كاهش هزينه هاي مربوط به آن است. ساختار ساده تر سوئيچهاي NGN و ظرفيت بالاي آن موجب مي شود كه هزينه هاي مربوط به مديريت و نگهداري

از قبيل نيرو، تهويه مطبوع، ساختمان و.... كاهش يابد. NGN شبكه اي با قابليت توسعه آسان مي باشد. ايجاد منابع درآمد جديد از طريق ارائه سرويسها و Application هاي جذاب و در نتيجه جذب مشتريان جديد از طريق

معرفي NGN در شبكه امكان پذير است و از آنجاييكه هر سه شبكه PSTN وWireless (Mobile) و ديتا PSDN در يك شبكه جمع مي شوند باعث تمركز و افزايش سرمايه مي گردد.
ازجمله مزاياي ديگر NGN ارائه Mobility به كاربران است به اين معني كه كاربران قادر خواهند بود در هر زمان، از هر مكان و با هروسيله بصورت Real time از سرويسها استفاده كنند.داشتن يك User name و Password واحد جهت هر سرويس به عنوان مثال Email، Voice Mail و حسـاب بانكـي ويا داشتن يك شماره براي منزل، تلفن همراه و محل كار از جمله تسهيلاتي است كه NGN براي كاربران به ارمغان مي آورد

و درضمن انجام عمليات billing ، شارژينگ متمركز و همچنين پرداخت صورتحسابهااز طريق حساب بانكي (جاري) باعث صرفه جويي در زمان و هزينه مي شود.
NGN درشبكه باعث مدولار شدن سيستمها و استفاده از سخت افـزارهاي موجود و باعث كاهـش لايـه هاي شبـكه مي گردد. همچنين اين شبكه داراي انعطاف و Openness مدلهاي اينترنتي است. از ديگر مزاياي شبكه NGN ، Multimedia بودن شبكه است كه دراين حالت هر شركت با هر نوع محصولات نرم افزاري قادر به فعاليت خواهد بود
در شبكه هاي سنتي ترمينال هاي مشتركين فاقد هوشمندي هستند و حتي مشتركين ISDN نيز براي استفاده از سرويس هاي جديد نياز به تعويض ترمينال هاي خود دارند در حاليكه در شبكه NGN هوشمندي شبكه به نقاط انتهايي

انتقال داده شده و نمونه آن اين است كه برنامه نرم افزاري يك سرويس جديد تنها در Application Server قرار مي گيرد و مشتركين با انتقال و اجراي آن برنامه روي ترمينال خود (مثلا كامپيوتر شخصي) از آن سرويس بهره مند

مي شوند.
مزيت مهم ديگر NGN ، جداكردن ترافيك راه دور از شبكه TDM و ارسال بصورت بسته بر روي شبكه IP مي باشد.
در تمام سيستم هاي مهندسي بهره مندي از يك سري از مزايا ، معايبي را نيز بدنبال دارد و طبيعتا شبكه NGN نيز از اين قاعده مستثنا نمي باشد. اشكالات عمده آن به شرح زير است:
1- نبود استاندارد مناسب در تعريف اجزاء و پروتكل هاي مورد استفاده در اين شبكه و عدم هماهنگي توليد كنندگان مختلف در بكارگيري اين پروتكل ها و عدم استاندارد نهايي بعضي از پروتكل ها از سوي مجامع بين المللي

2- اشكال عمده شبكه هاي مبتني بر بسته نداشتن امنيت كافي و دشواري پياده سازي سيستم هاي امنيتي در اين شبكه ها نسبت به شبكه اي مبتني بر مدار است. با توجه به اينكه شبكه هاي بسته اي به شبكه هاي كامپيوتري بسيار نزديكند و نرم افزار نقش بسيار مهمي در اين شبكه ها دارد، لذا سرقت بسته ها، حملات ويروسي و هكر ها در شبكه هاي بسته اي بسيار رايج و محتمل است. بنابراين اولين گام در پياده سازي شبكه NGN ايجاد تدابير امنيتي مناسب در آن است.

3- شبكه NGN داراي يك ساختار كاملا جديد با مفاهيم جديد و بعضا دشوار است. لذا پرسنل درگير در بخش هاي مختلف نياز به آموزش بلند مدت خواهند داشت كه طبيعتا زمانبر و هزينه بر است
4- ضريب اطمينان شبكه هاي TDM معمولا 99.999% تعريف مي شود كه به مقدار عملي آن بسيار نزديك است در حاليكه شبكه NGN هنوز در هيچ شبكه بزرگي به طور كامل پياده نشده و لذا طرح ضريب امنيت بالا در آن تنها ادعايي از سوي شركت هاي توليد كننده است

5- اكثر توليدات شركت هاي مختلف جنبه آزمايشگاهي دارد و هنوز توليد انبوه آن بطور كامل آغاز نشده لذا قيمت تجهيزات NGN در حال حاضر گران است.


6- پياده سازي NGN مستلزم شبكه IP قوي است كه طبعا ايجاد اين بستر نيازمند صرف هزينه و دانش فني بالا است.

مزاياي اقتصادي NGN 

مزاياي اقتصادي NGN 

همانگونه كه قبلا گفته شد پياده سازي NGN در مرحله اول مستلزم هزينه بالا است و مزاياي اقتصادي كه در اين بخش به آن اشاره خواهد شد در واقع بعد از پياده سازي آن و در دراز مدت خواهد بود.
1. سرويسها و Application هاي سودآور
با ارائه سرويسها و Applicationهاي جديد از طريق NGN به مشتركين مي توان سود زيادي نصيب شركت كرد.
2. چون تعداد اجزا در شبكه NGN نسبتا كمتر است (بدليل استفاده از سوئيچ ها و Gateway هاي با ظرفيت بالا) در نتيجه در پروسه هاي هزينه بر مانند مسيريابـي و طـراحي در يك شبكه NGN بسيار كم هزينه تر خواهد بود.
3. با نودهاي كمتر هزينه ها در تجهيزات سوئيچهاي مركزي مانند Call Processor ، SN، پروسسورSS7 و.... كاهش مي يابد و اين تجهيزات قادر به سرويس دهي به همه
اينترفيس ها هستند.
4. شبكه NGN بار ترافيك را به صورت ديناميك هدايت مي كند. نمونه آن Connection less IP مي باشد كه قادر است همه نوع ترافيك را هدايت كرده و ضرورت استفاده از لايه مياني شبكه را حذف كند(مراكز ترانزيت).

شبكه انتقال Optic نيز داراي عناصر كمتري بوده، بنابراين مديريت آن ساده تر و هزينه نگهداري آن كمتر است.
5. NGN از ظرفيت شبكه و تجهيزات موجود به صورت بهينه استفاده مي كند و بازده شبكه را بالا مي برد. اين شبكه با هدايت درست ترافيك از حجم آن كاسته و از پهناي باند مـوجـود به صـورت بهينه تـري استفـاده مي كند.

در نمودار بالا كه از سوي شركت Lucent ارائه شده، سود حاصل از مشتركين TDM با مشتركين سرويس هاي جديد تجاري و مسكوني در يك بازه ده ساله مقايسه شده است. همانگونه كه مشاهده مي شود سود

حاصل از مشتركين TDM تقريبا ثابت مانده در حاليكه در مشتركين ديتا به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است.شبکه های نسل آینده آمیزه ای یکپارچه از شبکه تلفن عمومی (پی اس تی ان) و شبکه ی عمومی داده های (پی اس دی ان) هستند که انعطاف پذیری را به گونه ای چشم گیر افزایش می دهند.با توجه به آن که روند مقررات زدایی و

آزاد سازی در بازار مخابرات به رقابت دامن زده است ،قیمت ها کاهش یافته است و نوآوری ها اوج گرفته اند. شبکه ی نسل آینده نیز یکی از این نوآوری ها است. با همگرایی خدمات صوتی و داده ای، شبکه ی "پی اس تی ان" در معرض دگرگونی شگرفی قرار گرفته است. شبکه ی جدیدی در حال سر برآوردن است که خاستگاه اش فناوری ها نو، تقاضا های نو و شدت گیری رقابت است
این دگرگونی همسانی های بسیاری با تحولی داردکه طی دهه ی گذشته در قلمرو پردازش اطلاعات رخ داد. شبکه های بزرگ متکی به بزرگ رایانه های متمرکز و گران قیمت و پایانه های دست و پا گیر جای خود را به شبکه های

گسترده ی کنونی داد که استخوان بندی شان را رایانه های رومیزی ارزان و کوچک و متصل به هم تشکیل می دهند. به لطف این تحول بود که پیوند نزدیک تری میان کاربر نهایی و برنامه های کاربری برقرار شد،

هزینه ی کلی کاهش یافت و انعطاف پذیری و قابلیت کاربرد سامانه ها به گونه ای چشم گیر افزایش یافت
به بیان دیگر نسل جدید شبکه های ارزان قابلیت آن را دارند که همان تحول را در بازار خدمات مخابراتی پدید آورند که رایانه ای شخصی رومیزی در بازار خدمات پردازش رایانه ای پدید آوردند. سوییچ های بزرگ و متمرکز همچنان نقش مهمی در شبکه خواهند داشت اما سوییچ های برنامه پذیر و توزیع شده نیز در تغییر چشم انداز شبکه نقش مهمی ایفا خواهند کرد
حلقه ی گمشده 
معماری نسل آینده شبکه، نقش بسیار مهمی در شکل گیری این تحول دارد و در واقع حلقه ی گمشده ی بین شبکه های "پی اس دی ان" است.معماری سویچینگ نسل آینده،رهیافتی کاملاً نو به دست می دهد که خدمات زیر را فراهم می آورد
ارایه ی کارکرد های سوییچی با هزینه ای بسیار کم تر از سوییچ های متعارف 
توزیع کارکرد سوییچی در لبه های شبکه نه در مرکزیت آن 
حفظ سرمایه گذاری های موجود از طریق پشتیبانی از تمام استاندارد های موجود شبکه های آنالوگ و دیجیتال، واسط ها، خطوط انتقال و عناصر خدمات 
کاستن از شمار عناصر شبکه از طریق ترکیب مجموعه ای از کار کرد های تحول خدمات، برنامه ها ی کاربردی و خدمات تلفن
فراهم آوردن امکان ایجاد خدمات جدید از طریق واسط های برنامه پذیر و انعطاف پذیر
افزایش چشم گیر میزان پذیری برای آن که بهره برداران شبکه بتوانند شمار مشترکین خود را به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه افزایش دهند
افزایش گسترش پذیری شبکه از طریق استفاده از معماری باز و در نتیجه برخورداری از مزایای پیشرفت های آینده در قلمرو فناوری ها 
بازنگری در طراحی شبکه به گونه ای که قابلیت پایداری در برابر ایراد های به حداکثر برسد و اوقات از کار افتادگی به صفر برسد
کاستن از هزینه های بهره برداری با استفاده از قابلیت های پیشرفته ی نگه داری و عیب یابی از راه دور
افزایش در آمد ها از طریق ارایه هر چه سریع تر خدمات به بازار، کاستن از هزینه های بالاسری و ارایه ی قابلیت های مدیریت از راه دور
سوییچ های نسل آینده 
سوییچ های نسل آینده انعطاف پذیر ترین کار پایه های (پلاتفورم) موجود هستند. سوییچ های نسل آینده آمیزه ای از میزان پذیری قوی، محیط باز برای ایجاد خدمات، عیب یابی و مدیریت از راه دور و بالا ترین دسترس پذیری به دست می دهند و گذار از معماری امروزی سوییچ ها به سوی معماری مقرون به صرفه تر و کارآمد تر شبکه های نسل آینده را میسر می کنند
میزان پذیری قوی
سوییچ ها نسل آینده به گونه ای ساخته شده اند که برای برآورده سازی نیاز هر تعداد مشترک میزان پذیرند. این سامانه ها را به گونه ای طراحی کرده اند که هزینه ی راه اندازی و آغاز به کار با آن ها اندک باشد و به مرور و با

گسترش کار به تدریج افزایش یابد به این ترتیب شرکت های مخابراتی بهتر می توانند از سرمایه های خود استفاده کنندو به میزانی که شبکه اشان نیاز دارند به خرید ظرفیت اقدام کنند. همین که به ظرفیت بیشتری نیاز افتاد

می توان کارت های بیشتری نصب کرد
محیط ایجاد خدمات
برای عقب نماندن و پیروزی در محیطی رقابتی، شرکت ها چاره ای ندارند جز ارایه ی خدمات پیشرفته و در آمد زا. یکی از مزیت ها سوییچ های نسل آینده همین محیط ایجاد خدمات است. محیط ایجاد خدمات در

سوییچ های نسل آینده به طور معمول به صورت یک واسط کاربری گرافیکی است و شرکت های مخابراتی می توانند همان مقدار که مشتریان شان نیاز دارند خدمات ایجاد کنند و بابت آن پول خرج کنند.

شرکت های مخابراتی دیگر لازم نیست که چشم به راه ارتقاء نرم افزار ها توسط فروشندگان سوییچ بمانند. در عوض می توانند به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه به تولید نرم افزار های اختصاصی خود بپردازند

و در این راه از خدمات شرکت های کوچک ثالث استفاده کنند. این کار یک حسن دیگر هم دارد، هر شرکت مخابراتی برنامه ی کاربردی خاص خود را دارد بنابر این توانایی رقبا برای اریه خدمات مشابه محدود می شود
مدیریت و عیب یابی از راه دور
شرکت های مخابراتی می توانند با استفاده از سوییچ های نسل آینده شبکه ای گسترده از سوییچ های هوش مند ایجاد کنند اما در قلمرو مدیریت با یک سوییچ مجازی سرو کار داشته باشند. در کنار این شبکه یک واسط کاربری

گرافیکی بسیار کارآمد هم وجود دارد که به شرکت های مخابراتی امکان می دهد شبکه اشان را از راه دور اداره کنند. سوییچ های نسل آینده به شرکت های مخابراتی امکان می دهند از طریق رایانه ی میزبان متصل

به شبکه ی نسل آینده به منابع روی هر کارت دسترسی یابد. این قابلیت به گونه ای چشم گیر هزینه های بهره برداری از شبکه را کاهش می دهد
بالا ترین دسترس پذیری
در سوییچ های نسل آینده میزان از کار افتادگی به صفر می رسد و این به لطف نرم افزار هایی است که در برابر بروز ایراد بسیار مقاوم اند و در حین کار می توان آن ها را تنظیم کرد. در این کارپایه برای ارتقا نرم افزار

نیازی به خواباندن سامانه یا قرار دادن آن در حالت کار کرد ساده نیست. یعنی در حین کار سوییچ می توان به بارگذاری و فعال سازی نرم افزار پرداخت. حتی وقتی که مکالمه ها در حال انجام هستند نیز می توان

بدون وقفه ای عمل ارتقاء به نرم افزار جدید را انجام داد. شرکت های مخابراتی با استفاده از سوییچ های نسل آینده می توانند خدمات و قابلیت های جدید را به صورت بی درنگ عرضه کنند و نیازی نیست که منتظر بمانند

تا ترافیک شبکه به حداقل برسد
انعطاف پذیری کارکردی 
سوییچ های نسل آینده را می توان در کاربرد های شبکه ای گوناگون به کار گرفت که برخی از آن ها عبارتند از
جانشین سوییچ های متعارف 
به کار گیری در کارپایه های خدمات پیشرفته 
استفاده در سوییچ های دسترسی محلی بی سیم و کنترل کننده های ایستگاه پایه 
مزیت اقتصادی 
آشکارترین مزیت سوییچ های نسل آینده پایین بودن هزینه ی آن ها است. در سوییچ های نسل آینده در مقایسه با سوییچ های متعارف میزان سرمایه گذاری اولیه ی کم تری لازم است و میزان پذیری آن ها بسیار کم هزینه تر

و بسیار خطی تر است. پیامد های اقتصادی این مزیت های هزینه ای آشکار است. حتی شرکت های مخابراتی کوچک هم می توانند با استفاده سوییچ های نسل آینده وارد بازارشوندوبه به سودآوری برسند.

همین که این شرکت های نوپا سهمی از بازار را به دست آوردند می توانند به سرعت و به گونه ای مقرون به صرفه خود را با افزایش تقاضا هماهنگ کنند
مزیت خدماتی 
اما کاهش هزینه فقط بخشی از معادله ی رقابت است. امروزه مشترکین در پی خدماتی ابتکاری اند که به ارزش ارتباطات شخصی آن ها بیافزاید. ایجاد و ارایه ی خدماتی مشتری پسند و پاسخ گوی نیاز های مشترکین برای دست یافتن به سود و عقب نماندن در گردونه ی رقابت ضروری است
برنامه پذیری انعطاف پذیر یکی از مزیت های سوییچ های نسل آینده است و برنامه های خدمات پیشرفته نیز درون معماری سوییچ تعبیه شده است. بنابراین در بیشتر موارد نیاز به کارپایه ی جداگانه ای برای خدمات پیشرفته نیست

و این هزینه های اولیه را باز هم کاهش می دهد. باز بودن معماری نرم افزاری امکان می دهد که به سرعت بتوان خدمات و امکانات جدید را به اجرا در آورد و از شرکت های ثالث برای تولید برنامه های کاربردی بهره گرفت.

این انعطاف پذیری در کنار پایین بودن هزینه و ماهیت نامتمرکز و گسترده ی سوییچ های نسل سوم به بهره برداران شبکه امکان می دهد خدماتی مطابق پسند و نیاز گروه های مختلف مشترکین ارایه دهند، حتی اگر شمار مشترکین

هر گروه بسیار اندک باشد. از آن جا که در سوییچ های نسل آینده، یکپارچه سازی قابلیت های شبکه بی نظیر است می توان خدمات صوتی، خدمات داده ای، خدمات اینترنتی ، خدمات پیشرفته و غیره را با هم ترکیب کرد و

در قالب مجموعه هایی منحصر به فرد ارایه کرد. در محیطی رقابتی چنین قابلیتی برای بهره برداران شبکه مزیت چشم گیری به شمار می آید
دگرگونی های بخش چند میلیارد دلاری مخابرات چنان شتابان است که دشوار بتوان رویداد ها را پیش بینی کرد. در سده ی آینده آن دسته از بهره برداران شبکه می توانند رقابت کنند و برنده شوند که آینده نگرو بسیار انعطاف پذیر باشند
شبکه های پیشرفته ی نسل آینده، مزیت های مهمی به دست می دهند
کاهش هزینه و پیچیدگی بهره برداری شبکه از طریق انتقال کار کرد های سوییچی به لبه ی شبکه ها 
همگرا کردن صوت و داده و انعطاف پذیر کردن بهره برداران شبکه برای برخورداری از مزیت استاندارد ها و فناوری های نو 
حفظ سرمایه گذاری های موجود شبکه و ایجاد قابلیت ارایه ی مقرون به صرفه ی خدمات جدید در بازار های جدید برای بهره برداران شبکه سوییچ های نسل آینده راهی برای گذار از شبکه های امروزی به شبکه های همگرای

آینده به دست می دهند. این سوییچ ها یکپارچه سازی شبکه های "پی اس تی ان" و پی بستر های داده ای "آی پی" و "ای تی ام" را میسر می کنند. برنامه پذیری باز سوییچ های نسل آینده امکان می دهد تا بتوان به گروه های مختلف

مشترکین خدمات پیشرفته و مشتری پسند عرضه کرد

 

 

منبع : http://www.iranled.com/

 


 • بازدید روز

  ۱۰۹

  بازدید دیروز

  ۱۰۷۷

  بازدید ماه

  ۵۲۱۱

  بازدید کل

  ۶۰۷۹۵۸

  افراد آنلاین

  ۶۸