زیرساخت مخابرات

تاریخ:۱۳۹۳/۰۶/۰۱

                                      

 

                                             زیرساخت مخابرات

 

 

 

مقدمه:

 

امروزه همه ابزارهای ارتباطی مورد استفاده در زندگی بشر از یك بستر ارتباطی که حکم شبکه مادر را دارد بهره مند می شوند و در این راستا

تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و ... به عنوان ابزارهای ارتباطی، نیازمند زمینه مشترك شبکه ای هستند که با نام زیرساخت ارتباطی شناخته می شود

و متولی این شبکه گسترده ارتباطی درکشورشرکت ارتباطات زیرساختمی باشد.درواقع مدیریت بستر اصلی ارتباطات مخابراتی کشور ،

به عنوان اولین وظیفه شرکت رتباطات زیرساخت، این شرکت را به عنوان کلیددار اصلی شبکه مادر مخابراتی کشور معرفی می کند.

شرکت ارتباطات زیرساخت با در اختیار داشتن مجموعه نیروی انسانی متخصص، تجهیزات مخابراتی و شبکه یکپارچه ارتباطی، حمل ترافیك صوت،

تصویر و داده بین شهری )شهرهای دارای مراکز SC و PC (و بین استانی و بین الملل را در محیطی امن و کنترل شده تأمین و مدیریت می کند.

 

مفهوم زیرساخت :

 

زیرساخت یا Backbone مسیر اصلی شبکه است که تعداد زیادی داده را به تعدادی خطوط کوچك تر منتقل می کند. به عبارت دیگر با

خطوط شبکه اصلی (Backbone)، تعداد زیادی شبکه های کوچك تر به یکدیگر متصل می شوند که نتیجه آن شبکه گسترده WAN است

که توسط اتصالات Backbone ها به یکدیگر متصل می شوند . یکی از نمونه های آن اینترنت است که شامل چندین اتصال با پهنای باند بسیار گسترده می شود

و قسمت های مختلف جهان را به یکدیگر متصل می نماید.

 

 

وضعيت زیر ساخت در ایران

 

اگر بخواهیم وضعیت زیرساخت را در ایران بررسی کنیم، باید Backbone را در ایران تعریف کنیم.  بنا بر تعریف فوق، معمولا ارتباط بین مراکز مخابراتی

استان ها و همچنین بستر اصلی مخابرات در مرکزاستان را Backbone می نامند .

نکته : ارتباط مراکز مخابراتی تا محل مشترك، به لایه دسترسی یا Access معروف است. منظور از مشترك،

کاربران اداری و خانگی است . طبق اظهارات کارشناسان شرکت مخابرات، در حال حاضر در بخش Backbone کشور از فیبر نوری استفاده می شود .

نکته : هم اکنون به صورت عملی از هر فیبر نوری امکان ارسال دیتا با پهنای باند 023 Gbps وجود دارد.

با اقداماتی که در چند سال گذشته صورت گرفته، در استان هایی از مسیرهای چندگانه استفاده شده است. بنابراین می توان گفت در حال حاضر

مخابرات در بخش Backbone مشکلی ندارد و مشکل اساسی در قسمت Access است . اما با توجه به اینکه اغلب لایه دسترسی کشور سیمی است،

می توان مشترکین را به چند بخش تقسیم کرد :

گروه اول : مشترکینی که از مرکز مخابراتی تا منزل )یا اداره و شرکت( از زوج سیم استفاده می کنند که این دسته برای اینترنت پرسرعت مشکلی ندارند .

گروه دوم : برخی از مشترکین، از زوج سیم به صورت PCM4 استفاده می کنند. به این معنا که ارتباط 4 مشترك از مخابرات به وسیله یك زوج

سیم مدوله (Modulation) می شود که این ارتباط بین این 4 مشترك به اشتراك گذاشته می شود و پهنای باند اختصاص یافته به این زوج سیم،

بین این 4 خانواده تقسیم می شود. شایان ذکر است هم اکنون بیشتر مشترکین این مشکل را دارند و نمی توانند از اینترنت پرسرعت مانند ADSL استفاده کنند .

گروه سوم : این دسته از ترکیبی از زوج سیم و فیبر نوری بهره می برند. بدین صورت که از مخابرات منطقه تا کافوی نوری )نزدیك مشتری( از فیبر نوری

استفاده می شود . در کافو هم دیتا به گونه ای مدوله می شود که ورودی کافو فیبر نوری بوده و خروجی آن سیم مسی است و در ادامه تا منزل مشترك از

زوج سیم مسی استفاده می شود. لازم به ذکر است در این دسته علی رغم استفاده از فیبر نوری، به دلیل اینکه دربرخی کافوها )نزدیك محل مشتری(

از تجهیزات قدیمی استفاده می شود نمی توانند اینترنت پرسرعت را روی آن پیاده سازی کرد و در این کافوها فقط تبادل صوت امکان پذیر است .

 

 

شبکه ارتباطات زیرساخت چيست ؟

شبکه ارتباطات زیرساخت عبارتست از مجموعه سیستمهای شبکه زیرساخت مخابرات کشور ازجمله مراکز مایکروویو بینشهری و بینالملل ،

شبکه اصلی فیبرنوری ، ایستگاههای زمینی ماهواره مخابراتی مرتبط با زیرساخت ، مراکز سوئیچ )ترانزیست( راه دور ) PC ، SC و STP ( و

بینالملل  ISC  و Core شبکه دیتا که تأمین ظرفیت انتقال و راهیابی و ترافیك )صوت ، تصویر ، داده ( بینشهری و بینالملل مورد نیاز تمامی ارگانها ،

سازمانها و اپراتورها را برعهده دارد. تجهیزات شبکه ارتباطی زیرساخت شامل :

سیستم های مسیریابی و سوئیچینگ )اعم از isc ها، SC ها و PC ها و GW ها(، سیستم های انتقال، سیستم های تغذیه و نیرو، سیستم های دکل و آنتن،

ساختمان، راه، ماشین آلات، فضا و سایر تجهیزات است که ملزومات حمل ترافیك صوت، تصویر داده را فراهم می آورند، است.

 

 

لایه های مخابرات در کشور:

 

در هشت نقطه ی ایران 2 مرکز SC ( SC1 , SC2 ) نصب شده است .)تهران ، اصفهان ، تبریز ، مشهد ، اهواز ، شیراز ، بابل و همدان )

این 8 نقطه همان 8 ناحیه ی مخابراتی هستند که داخل هر کدام از این نواحی یك سری روتر وجود دارد که ارتباط داخلی آنها را برقرار میکند.

اگر قرار باشد از یك ناحیه به ناحیه ی دیگر اطلاعات فرستاده شود این کار از طریق روترهای مرزی که وجود دارد صورت می گیرد.

در واقع ارتباط بین ناحیه ها توسط روترهای اصلی امکان پذیر است. اگر بخواهیم اطلاعات را به خارج از کشور منتقل کنیم این کار

توسط GETEWAY انجام میشود ، به این ترتیب که اطلاعات به GETEWAY فرستاده میشوند و GETEWAY ها برای اینکه بتوانند مسیر را پیدا کنند

بسته را به روترهای مادر میفرستند و از طریق آنها مسیر اصلی را پیدا کرده و بسته را به مقصد میرسانند. لازم به ذکر است که حدود 03 تا روتر مادر داریم

و حدود 0 تا GETEWAY اصلی. بنابر مطالب بالا زیر ساخت کشور به ظرفیت و پهنای باند روتر ها بستگی دارد و و هر چه ظرفیت و پهنای باند روترها

بیشتر باشد زیر ساخت قوی تری داریم و هر چه زیر ساخت قوی تر باشد اطلاعات ارزانتر و با سرعت بیشتری منتقل می شوند.

مثلا در ارتباط های بین شهری وقتی کد شهر مورد نظر گرفته شود با ورود صفر سوئیج تشخیص می دهد که ارتباط بین شهری است و شماره را به

یك مرکز STD یا SC می فرستد. در STD (SC) کد تمام شهرهای کشور وجود دارد. SC با توجه به کد شهر شماره را به مرکز SC مقصد متصل می کند

مقصد هم با توجه به اینکه در SC پیش شماره تمام مراکز سطح شهر وجود دارد )همه پیش شماره های مراکز سوئیج برای SCتعریف شده است.)

شماره را به مرکز سوئیج مربوطه منتقل می کنندو سوئیج هم به مشترك مورد نظر میفرستد.

 

 

انواع سرویس های دیتا:

 

.1 اینترنت

.1.1 سرویس اینترنت )بستر dsl )

.1.2 سرویس اینترنت )بسترadsl )

 

.2اینترانت

.2.1 سرویس اینترانت )بستر dsl )

.2.2 سرویس اینترنت )بسترadsl )

 

.0شبکه ی خصوصی مجازی vpn/mpls

.0.1 شبکه ی خصوصی مجازی vpn/mpls )بستر dsl )

.0.2 شبکه ی خصوصی مجازی vpn/mpls )بستر adsl )

 

.4سرویس خدمات پیشرفته ی ارتباطی acs

.0 سرویس ptp

.4 سرویس ptmp

 

 

1،1 سرویس اینترنت )بستر DSL ) :

 

شرکت مخابرات ایران با استفاده از شبکه گسترده IP ایجاد شده در سراسر کشور و فراهم بودن دروازه های پرظرفیت بین الملل از طریق کابل های فیبر نوری

و بسترهای ارتباطی شرکت زیرساخت در مسیرهای مختلف ارتباطی و با اتصال مستقیم به اصلی ترین نقاط IX ( Internet Exchange Point ( کشور،

قابلیت سرویس دهی به متقاضیان اینترنت در سراسر کشور با هرمیزان پهنای باند مورد تقاضا را دارا می باشد ارتباط سایت مشتری تا نزدیکترین مرکزمخابرات

توسط مودم های DSL و از طریق یك یا دو زوج سیم مسی برقرار و ازآن طریق به شبکه IP ملی کشور و در نهایت به شبکه اینترنت جهانی متصل میگردد.

در صورت نیاز به پهنای باند های بالاتر از 4 مگابیت این ارتباط از طریق فیبر نوری برقرار خواهد شد

 

 

1،2 سرویس اینترنت )بستر - ADSL :)

 

با بهره گیری از فناوری ADSL کاربران قادر خواهند بود تنها با استفاده از یك خط تلفن، کامپیوتر و مودم

ADSLبدون مشغول شدن خط ارتباطی، به صورت دایم و با سرعتی بالا به شبکه اینترنت متصل شوند

. به بیان دیگر، با استفاده از این فناوری، امکان استفاده دو منظوره از یك خط فراهم می گردد تا ضمن استفاده از ارتباط مذکور برای مکالمه های تلفنی،

از آن برای برقراری ارتباط پرسرعت و بدون قطعی با شبکه اینترنت و بدون هزینه ی پالس تلفن بهره جست. مقدمات ارائه خدمات ADSL از سال 1087 شروع

و پس از نصب تجهیزات مربوطه در مراکز مخابراتی در سطح کشور واگذاری پورت های پرسرعت جهت ارائه به متقاضیان آغاز شده است.

 

 

مزایای خدمات ADSL :

 

 برقراری ارتباط پرسرعت بدون هزینه پالس مکالمه ارتباط

 ارتباط پرسرعت بدون اشغال نمودن خط تلفن و امکان همزمانی مکالمه تلفنی

 ارتباط پرسرعت بدون قطع اتصال و بطور 24 ساعته

 

 

کاربرد های ADSL :

 

امکان برقراری جلسات و سمینارهای مجازی با سهولت میسر است

 انجام پروژه هایی مانند دولت الکترونیك، پزشکی الکترونیك، آموزش سمعی بصری الکترونیك، شبکه

اختصاصی الکترونیك و مجموعه وسیعی از دیگر کاربردهای الکترونیك

 ارائه انواع سرویس های خدمات ارزش افزوده بر روی بستر شبکه ADSL

 امکان برقراری ارتباط اینترنت پرسرعت در مقایسه با اتصال به صورت Dial up

 

 

 

2،1 سرویس اینترانت )بستر - DSL ) :

 

با توجه به حجم بالای تبادل اطلاعات در سطح کشور این شرکت اقدام به ایجاد بستری ارتباطی جهت برقراری ارتباط با سرویس دهندگان داخلی نموده

و با این روش امکان اتصال کاربران شبکه را به اینگونه سرویس دهندگان میسر ساخته است. با ایجاد یك بستر وسیع IP در سطح کشور با گستردگی

در مراکز کلیه استان هاو همچنین قابلیت دسترسی کلیه شهرها به این شبکه از طریق شبکه های دسترسی استانی  ATM ، TDM ،شرکت مخابرات ایران

سرویسی بناماینترانتبه متقاضیان ارائه می دهد که در این سرویس IP آدرس های Private در داخل کشور بصورت یکتا و سازمان دهی شده توسط

شرکت مخابرات ایران تخصیص داده میشود.

 

امکانات اینترانت:

- بهره گیری از کلیه Web Host ها و سرویس دهنده های داخلی

 -تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشور،مانند سیستم های اتوماسیون اداری

- تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد شبکه متقاضیان و ارائه سرویس های داخلی E-mail ، Web، FTP ، Messaging و ... برای سازمانها و شرکتها

 

 

2،2 سرویس اینترانت )بستر - ADSL ) :

 

با استفاده از این سرویس کلیه متقاضیان می توانند با ایجاد یك شبکه VPN از طریق ADSL با هزینهای اولیه کمتر از سرویس اینترانت بر روی

بستر DSL به کلیه سرویس دهنده های داخلی متصل و باقابلیت تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها

در سطح کشور،مانند سیستم های اتوماسیون اداری نسبت به ارائه سرویس های داخلی E-mail ، Web ، FTP و ... برای سازمانها و شرکتها اقدام نمایند.

 

 

ساختار شبکة ملی دیتا

هر شبکة ملی دیتا در عمل از دو شبکه " IP " و "شبکة زیرساخت و دسترسی " تشکیل شده است که در دو لایة متفاوت عمل می نمایند

. شبکه " IP " آن قسمتی از زیرساخت است که پروتکل اینترنت ( IP ) را پشتیبانی می کند و شبکة "زیرساخت و دسترسی" یکسری خطوط بدون پروتکل است

که وظیفه آن ارتباط گره های مختلف شبکه و رساندن ترافیك اینترنتی به نقاط انتهایی است در کشور ما شبکه دیتای عمومی، تاکنون به بیش از 213 شهر

گسترده شده و دارای 003 مرکز با ظرفیت 10 هزار پورت سرعت بالا است. ت اکنون حدود 03 هزار کیلومتر فیبرنوری در کشور کشیده شده که از

طریق این شبکه فیبر نوری، قرار است تمام شهرهای کشور به شبکه دیتا متصل گردند. از این میزان فیبر نوری، تاکنون تنها بر روی بیش از 12 هزار کیلومتر

آن تجهیزات نصب شده است  همچنین، به منظور برقراری ارتباط با شبکه دیتای جهانی، ارتباط شبکة فیبرنوری کشور از دو مسیر با 100 مگابیت بر ثانیه

از طریق جاسك فجیره و یك ارتباط ماهواره ای با ظرفیت 134 مگابیت - × ظرفیت 2 بر ثانیه از طریق ماهواره برقرار شده است که در کل شبکه ملی دیتای ایران

را با ظرفیتی معادل 414 مگابیت بر ثانیه به شبکه دیتای جهانی)شبکه اینترنت( متصل می کند. همچنین از آنجا که یکی از اهداف برنامه چهارم توسعه،

تبدیل ایران به مرکز مبادلات اینترنتی ) HUB منطقهای ( است، شرکت دیتا جهت برقراری ارتباط فیبرنوری، در حال مذاکره با چندین کشور

مانند افغانستان، پاکستان و ترکمنستان است.

 

 

ظرفيت ارتباطات داخل و بين شهری

حداکثر ظرفیت لینكهای داخل شهری تهران، 100 مگابیت بر ثانیه است که طبق برنامة سوم توسعه، قرار بوده به 83 گیگابیت بر ثانیه، یعنی به بیش

از 033 برابر برسد، اما این مسئله هنوز تحقق نیافته است. در شهرهای اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد، ظرفیت لینكهای شهری حداکثر 100 مگابیت بر ثانیه است

که تا پایان برنامه سوم قرار بوده این ظرفیت به 43 گیگابیت بر ثانیه افزایش یابد، که این افزایش ظرفیت نیز هنوز صورت نگرفته است.

همچنین در انتهای برنامه سوم، قرار بوده ظرفیت لینكهای میان شهری، به 2.0 گیگابیت بر ثانیه برسد که در حال حاضر این ارتباطات

در حد ) STM - 1155 مگابیت بر ثانیه ( است . نکته حایز اهمیت در مورد شبکه ملی دیتا این است که در عین یکپارچه بودن، میتوان در بطن آن صدها

شبکه خصوصی واقعی یا مجازی و کام لا مستقل از هم ایجاد کرد. بدین ترتیب بانك ها، سازمانها و شرکتهای گوناگون میتوانند با استفاده از تسهیلات فراهم شده

در شبکة دیتا، شبکهای مختص به خود ایجاد نمایند ونیازی به ایجاد شبکه مجزا ندارند.

 

 

 

.1شبکه ( IP Internet Protocol) :

 

این قسمت از زیرساخت شبکه دیتا، پروتکل IP را پشتیبانی کرده و در عمل، به دلیل مجهز بودن به پروتکل پیشرفته MPLS پروتکلی که به تجهیزات

شبکه که انتقال اطلاعات را به عهده دارند اجازه میدهد برای حرکت بستههای اطلاعاتی اولویت قایل شوند، امکان ایجاد شبکههای خصوصی متکی

بر (IP IP - VPN) را فراهم میآورد و این قابلیت را دارد که به دیگر شبکه ها که پروتکل اینترنت را پشتیبانی می کنند، متصل گردد مهمترین این شبکه ها

شبکه جهانی اینترنت است(. استفاده از پروتکل IP در شبکه های خصوصی ( IP - VPN ) مزایای بسیاری دارد؛ از جمله میتوان به استفاده از نرم افزارهای آماده

و وسیع که تحت پروتکل IP کارمی کنند، اشاره کرد.

 

 

ساختار شبکه IP

 

شبکة ملی IP از سه لایه هسته ( Core ) ، توزیع ( Distribution ) و دسترسی (Access) تشکیل شده است :

لایة هسته: این لایه از 12 سوییچ پرظرفیت دیتا که در 13 شهر کشور نصب شده است، تشکیل میشود.لازم به ذکر است سوئیچهای این لایه همانند

سوئیچ های 12333 سیسکو هستند که قدرت پردازش خیلی بالایی دارند. ارتباط میان این سوییچها، عمدتا با ظرفیت STM-1 - 155 مگا بیت بر ثانیه -

برقرار می شود. در تهران، 0 سوییچ که وظیفة ایجاد ارتباط میان استان تهران و سایر نقاط کشور را بر عهده دارند، نصب شدهاند.

این لایه از شبکه، علاوه بر ایجاد هستة پرظرفیت شبکه، مسیرهای مجازی ای میان تمام گرههای شبکه ایجاد میکند و یك شبکه VPN به وجود می آورد

با توجه به ماهیت این شبکه، پهنای باند تا هنگامی در اختیار مشترك قرار می گیرد که اطلاعاتی جهت ارسال داشته باشد و در غیر این صورت پهنای باند

به مشترك دیگر که درخواست ارسال اطلاعات را دارد واگذار می گردد. از این رو لایه هسته با استفاده از خطوط پرظرفیت VPN جهت استفاده بهینه از

پهنای باند و ارایه سرویس با کیفیت مناسب در شبکه عمل میکند .

لایه توزیع: این لایه از 04 گره در 28 شهر کشور تشکیل میشود و نقش لایة میانی میان هستة شبکه و دسترسی شبکه را بازی می کند

 در هر گره شبکه )مجموعة گره ها تقریبا تمام شهرهای مهم و مراکز استان را شامل میشود( یك مسیریاب پرظرفیت نصب شدهاست تا بتواند ترافیك خود

و ترافیك پراکنده مراکز محلی شبکه دسترسی را جمعآوری کرده و پس از جداسازی ترافیك محلی )ترافیکی که بین مراکز شبکه ملی دیتا در داخل ردوبدل می گردد(

و ترافیك خارجی)ترافیکی که به خارج از شبکه ملی دیتا ارسال می گردد(، آنچه را که باید به نقاط دیگر شبکه منتقل شود از طریق هستة شبکه و

مسیریابهای تعریف شده به مقصد بفرستد )وبالعکس ( لایة توزیع، مرز شبکه MPLS بوده و از دید استفادهکنندگان شبکههای IP - VPN ، کل این لایه

همانند یك محیط شفاف ( Transparent ) عمل میکند و با ایجاد ارتباط میان دفاتر و واحدهای گوناگون سازمان، یك شبکة WAN درونسازمانی را تحقق می دهد

شرکت ارتباطات دیتا با توجه به امکانات این لایه، در حال حاضر به 28 شرکت ICP ( ارایه دهندة خدمات اتصال به اینترنت(، 443

شرکتISP و 14 شرکت PAP ( اینترنت پرسرعت( مجوز ارایه خدمات داده است .

 

لایه دسترسی: این لایه روی شبکة زیرساخت و شبکة توزیع ایجاد شده و وظیفة آن رساندن ترافیك مشترکان به شبکه است

 تعداد گره های این لایه، 003 نقطه است. مشترکین از 003 نقطه می توانند ترافیك خود را به لایه توزیع و از آنجا به هسته شبکه برسانند

که با توجه به مقصد ترافیك ارسالی، به محل مورد نظر می رسد . در نقاط دسترسی، ارتباط فیزیکی با مشترکان از نزدیکترین گره دسترسی به آنها

با کابل زوج سیم مسی و مودم های HDSL برقرار میگردد .

 

 

.2شبکه زیرساخت و دسترسی

 

این شبکه وظیفة رساندن ترافیك شبکه IP به نقاط انتهایی مانند دفاتر و مشترکین را به عهده دارد و همچنین امکان ایجاد ارتباط نقطه به نقطه و نقطه

به چند نقطه را بر عهده دارد. در واقع این شبکه لایه های اول )فیزیکی( و دوم )دیتا لینك( شبکه را پشتیبانی می کند. حدود 4هزار پورت IP ( خطوطی

که به این پورتها متصل می گردند پروتکل IP را پشتیبانی می نمایند( و 7هزار پورت TDM ( خطوطی که از این پورتها در اختیار مشترکین قرار می گیرد،

بدون پروتکل است و کاربر به دلخواه خود از آن برای ایجاد شبکه های مختلف با پروتکل های مربوطه استفاده کند(، توسط شرکت مخابرات در اختیار

مشترکین قرار می گیرد. ارتباط میان 04 نقطة کشور )لایة توزیع شبکه ملی IP ) به دو بخش تقسیم می شود. اول ترافیك IP که از لینك های مستقل

شبکه ملی IP منتقل می شوند و دوم ترافیك خطوط نقطه به نقطه TDM که از لینك های "شبکه زیرساخت و دسترسی" عبور می کنند. تعداد گره های

این شبکه 003 نقطه )در 213 شهر( است و تجهیزات به کار رفته در آن شامل تجهزات TDM و مودم های XDSL است. این شبکه قابلیت مدیریت واحد

از یك مرکز مدیریتی راداشته و کلیه مسیرهای تعریف شده در آن از طریق یك مرکز، معین و کنترل می گردد.

 

 

شبکه ی خصوصی مجازی - vpn/mpls )بستر dsl :)

 

MPLS یکی از پروتکل های مهم IP می باشد. ترکیبی از تکنیك های هدایت (Forward) اتصال گرا و پروتکل های مسیریابی اینترنت است

این خاصیت را ایجاد می کند که بتواند هر نوع ترافیکی را روی شبکه IP گسترده بدون وابستگی به محدودیت های مختلف پروتکل های مسیریابی و

طرح های لایه انتقال و آدرس دهی اجرا کند. دو مشخصه MPLS امکان سوییچ ترافیك از طریق مسیریاب های IP و اختصاص همزمان برچسب و

پارامترهای مهندسی ترافیك است . نکته قابل توجه این است که امروزه سرویس VPN مبتنی بر فناوری MPLS امکان ایجاد شبکه های اختصاصی مجازی

در گستره شبکه IP/MPLS در مراکز 03 استان کشور را برای مشتریان فراهم می نماید . با توجه به قابلیت ها و ویژگی های نوین فناوری مذکور،

این سرویس جایگزین سرویس PTMP برای ارتباطات بین استانی شده و در آینده با گسترش شبکه IP/MPLS در کلیه شهرستان های استان ها،

امکان جایگزینی سرویس PTMP با این سرویس در داخل استان ها و ایجاد شبکه های مجازی لایه 0 در محدوده های داخل استانی و

نیز شبکه های VPN لایه 2 فراهم خواهد شد .

از دیگر دلایل پیدایش MPLS می توان به موارد زیر اشاره کرد :

رفع مشکلات کندی روترها در شبکه های بزرگ و زیر فشار با مکانیسم ساده مانند برچسب زنی ترافیك هرمشتری

استفاده در Traffic Engineering و Quality of Services

ایجاد Virtual Private Networks ( VPN )

 

 

ویژگيها و قابليت های سرویس VPN/MPLS :

.1سهولت بکارگیری شبکه برای مشتریان

.2 سهولت نگهداری شبکه مشتری

.3 امکان اعمال QOS مورد نیاز مشتری

.4 امنیت بیشتر در ارسال اطلاعات نسبت به سرویس های مشابه

.5 هزینه کمتر و استفاده بهینه از پهنای باند

.6 تامین Redundancy شبکه مشتری

.7 قابلیت ارتباط مستقیم کلیه نودها با یکدیگر

.8 امکان تخصیص آدرسهای Ip طبق نظر مشتریان و مطابق با شبکه LAN مشتریان

 

 

VPN/MPLS توپولوژی سرویس

 

.1 در ارتباط با - VPN/MPLS بطور پیش فرض توپولوژی Full Mesh بین نقاط مختلف مشتری پیاده می گردد، لذا بر اساس این توپولوژی کلیة نقاط

انتهایی بدون نیاز به مسیریابی از طرف نقطة مرکزی با یکدیگرنیز می توانند ارتباط برقرار نمایند..

.2 در صورت درخواست مشتری، برقراری ارتباط بین چند نقطه به صورت - hub and spoke نیز قابل پیاده سازی می باشد.این در حالتی است که

مشتری ارتباط کلیه نقاط را فقط با نقطه مرکزی بخواهد و نیازی به ارتباط نقاط فرعی با یکدیگر نباشد

 

 

0،2 شبکه ی خصوصی مجازی - vpn/mpls )بستر Adsl :)

 

در این نوع سرویس متقاضی می تواند با استفاده از یك دستگاه مودم ADSL ، یك خط تلفن و یا یك ارتباط زوج سیم مجزا نسبت به دریافت این سرویس اقدام نماید.

تمام موارد ذکر شده در خصوص تعریف، ویژگیها، قابلیت های سرویس و انواع توپولوژی در بخش سرویس vpn/mpls بر بستر dsl در خصوص

این نوع سرویس نیز حاکم می باشد و تفاوت در بستر ارتباطی لایه دسترسی می باشد.

 

 

 4  سرویس خدمات پیشرفته ی ارتباطی:

 

با توجه به گسترش شبکه دیتا در سطح کشور و ایجاد بسترهای ارتباطی ارزان قیمت و همچنین راه اندازی دسترسی پهنای باند وسیع با

استفاده از DSL و ADSL در سطح گسترده ، شرکت مخابرات ایران اقدام به ارائه سرویس های ارزش افزوده نموده است که خدمات پیشرفته ارتباطی

یك گام اساسی در این راستا میباشد.

 

برخی از خدمات این سرویس عبارتند از:

 

.1 سرویس ویدئو درخواستی(void) :

 

سرویسی است بر روی شبکه ی دیتا که امکان مشاهده اطلاعات چند رسانه ایی دلخواه و مورد نیاز کاربر در هر زمان را با استفاده از برنامه های موجود

در آرشیو منابع ویوئویی امکان پذییر میسازد ، مخاطبین میتوانند از طریق شبکه داده به بانك اطلاعات مورد نظر دست یافته و خود تعیین کنند که

چه چیزی را چگونه ببینند . کاربر میتواند زمان پخش برنامه را تغییر داده یا برنامه ی دلخواه خود را رزرو و آن را ذخیره نموده

در زمان دیگرمشاهده نماید

 

.2 خرید از راه دور:

 

فروشندگان میتوانند به منظور معرفی محصولات و خدمات خود جهت ارتباط با مشتریان از این سرویس استفاده و از این طریق نسبت به ارائه محصولات

خود به مشتریان اقدام نمایند.فرایند ایجاد و حفظ روابط متقابل با مشتریان در این بستر به گونه ایی است که باعث تسهیل تبادل ایده ها ، کالاها و خدمات میشود

و اهداف هر 2 طرف را محقق میسازد . کاربر سرویس قابلیت اتصال به سایت های فروشندگان طرف قرار داد را دارا بوده و از این طریق امکان خرید

محصولات از راه دور برایشان فراهم گردیده است. با استفاده از این سرویس شما میتوانید ضمن حذف ترافیك شهری از مراحل خرید روزمره ،

در مکان مورد نظر ، جهت انجام مبادلات تجاری خود بدون اتلاف وقت از فروشگاههای مختلف به صورت مجازی اجناس مورد علاقه خود را انتخاب و تهیه نمائید.

 

.3 آموزش از راه دور:

 

آموزش مجازی با تغییرات بنیادینی که در مفاهیم آموزش سنتی ایجاد کرده است توانسته است بسیاری از کاستی های سیستم های سنتی آموزشی را رفع کرده

و دگرگونی های اساسی را در آموزش به وجود آورد. آموزش از راه دور میتواند به منظور جبران فرصت تحصیلی از دست رفته باشد ، که در آن

محدودیت جغرافیایی وجود نداشته و علاقه مندان میتوانند به روشهای تحصیلی پیشرفته به مراکز آموزش داخلی دسترسی داشته باشند.

 

.4 انجام بازی و سرگرمی:

 

بازیهای رایانه ای ، محبوب ترین و رایج ترین بازیهای عصر حاضرند که گروه سنی مختلفی را جزء مخاطبان خود قرار داده اند .

این بازیها اگربه شکل مناسب و در جهت رسیدن به هدف های آموزشی به کار گرفته شوند میتوانند در آموزش افراد بسیار موثر باشند

زیرا امکان آزمون و خطا و تصحیح عملکرد در آن ، قابلیتی برای به دست آوردن مهارتهای روزمره زندگی خواهد بود. از طریق این سرویس شما

به کلیه بازیها و سرگرمی های مفید تحت شبکه دسترسی داشته و میتوانید با توجه به رده بندی سنی ، با ابزارهای تعبیه شده جهت تعیین سطوح دسترسی

از دستیابی فرزندان خود به محتوای خارج از حیطه سنی او جلوگیری نمائید.

 

..5 پخش زنده ی مسابقات علمی ، فرهنگی و آموزشی

 

در این سرویس امکان پخش زنده تصاویر اماکن سیاحتی ، زیارتی ، مسابقات ورزشی ، کنفرانسها ، سمینارهای علمی و پژوهشی و همچنین همایش ها

برای مشترکین خاص در مکانهایی که مورد نیاز مخاطب است وجود دارد. در سرویس مذکور امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری با سالن یا مراکز

برگزار کننده کنفرانس ها و جلسات ایجاد شده و به کاربر امکان بهره برداری از مطالب ارائه شده در این مکان داده میشود . خدمات ارائه شده میتواند در مراکز

آموزشی ، اداری ، سالن همایش ها و سخنرانی ها و .. کاربردهای وسیعی داشته باشد.

 

تجهیزات مورد نظر :

برای استفاده از خدمات متنوع سرویس به تجهیزات زیر نیاز است:

 

.1  یك دستگاه set-top box (stb)

.2 یك دستگاه مودم جهت دسترسی به شبکه   adsl

 

استانهای تحت پوشش:

 

در حال حاضر مراکز استانهای تهران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی تحت پوشش این سرویس قرار گرفته اند که در آینده نزدیك

دیگر استانها نیز به این سرویس مجهزخواهند شد .

 

.5سرویس ارتباط نقطه به نقطه (PTP)

) قابل ارائه در محدوده های داخل استانی(

 

سرویس PTP شرکت مخابرات ایران که قادر است بین دو نقطة مورد درخواست ) در داخل هراستان( از طریق مودمهای DSL ابتدا از محل سایت A مشتری

تا نزدیکترین مرکز مخابراتی و از طریق بستر TDM و یا ATM پس از گذر از مرکز مخابراتی سایت B به نقاط انتهایی مشتری در سایت B ارتباط مورد نظر

را برقرار نماید.

 

.6 سرویس ارتباط نقطه به چند نقطه (PTMP)

) قابل ارائه در محدوده های داخل استانی(

 

سرویس PTMP داخل استانی یك سرویس تعمیم یافتة PTP است. در این سرویس بنا به درخواست مشتری ارتباط بین یك نقطة مرکزی با چند نقطه

به صورت یك به چند برقرار می گردد. این سرویس مخصوص مشتریانی است که دارای یك سایت مرکزی Data Center  بوده و نیاز مند برقراری

ارتباط با سایت های دیگر هستند. در این نوع خدمت، پهنای باند در سایت مرکزی معادل مجموع پهنای باند در نقاط مقصد بوده و در صورتیکه این پهنای باند

کمتر از 2 مگا بیت باشد کلیه ارتباطات بصورت Channelized توسط یك پورت و یك زوج سیم به سایت مرکزی مشتری منتقل می گردد.

در صورتیکه پهنای باند مورد نیاز متقاضی در نقطه مرکزی بیش از 4 مگا بیت باشد ارتباط از مرکز مخابراتی تا سایت مذکور بر روی بستر فیبر

برقرار می گردد و با توجه به پورت رزرو شده در مرکز آبونه، متقاضی می بایست تجهیزات مبدل مورد نیاز بستر فیبر را تهیه نماید. لازم به ذکر است

در حال حاضر سرویسهای مبتنی بر بستر ATM و TDM شرکت فقط در داخل استانها قابل واگذاری میباشد.

 

نمونه هایی ازکاربرد های سرویس PTP,PTMP

 

.1 تامین بسترارتباطی جهت ایجاد سیستم های مکانیزه داخلی سازمانها و شرکت ها در سطح کشوربه صورت داخل استانی، مانند سیستم های اتوماسیون اداری و

سیستم های ویدئو کنفرانسینگ

.2 تامین بستر ارتباطی جهت ایجاد زیر شبکه های داخل استانی قابل استفاده در سرویس VPN/MPLS جهت استفاده سازمان ها و شرکت هایی که پراکندگی

نقاط آنها در سطح کشور

طراحی و نصب شبکه

 

جمع آوری کننده : رسول زقر                                                                                   

                      


 • بازدید روز

  ۹۹

  بازدید دیروز

  ۱۰۷۷

  بازدید ماه

  ۵۲۰۱

  بازدید کل

  ۶۰۷۹۴۸

  افراد آنلاین

  ۶۶