محدودیت‌های جدید مکالمه اینترنتی در راه است

تاریخ:۱۳۹۵/۰۵/۰۶

 

با ارائه قوانین جدید ازسوی حاکم ابوظبی