تخمین برای تولید یک بازی مشابه،هزینه ساخت پوکیمون گو چقدر است؟

تاریخ:۱۳۹۵/۰۵/۰۶

تمایز پوکیمون‌گو از هزاران بازی ویدئویی ویژه د