چاپگر

تاریخ:۱۳۹۴/۱۰/۰۹

امروزه کیفیت هوای تنفسی افراد در محیطهای بسته داخلی نسبت به گذشته از اهمیت بیشتری برخورداراست. مطالعات و تحقیقات نشان میدهد که بهطور میانگین هر فرد بیش از ۰۸ % زمان خود را در محیط هایبسته داخلی سپری میکند از این رو نحوه عملکرد افراد بهطور مستقیم وابسته به کیفیت هوای تنفسی آن-هاست. چاپگرها یکی از متداولترین وسایل الکترونیکی هستند که در انواع محیط های بسته داخلی موجودند و آلاینده ذرات ریز معلق را در هوا منتشر میکنند. در این پژوهش چاپگر لیزری hp1200 به عنوان چاپگر هدف انتخاب و ذرات ریز معلق منتشر شده از این چاپگر درهوا، شناسایی و اندازه گیری شد. جهت شناسایی ذرات ریز معلق از دستگاه تعیین توزیع اندازه ذرات (PSA) استفاده شد. جهت سنجش آلاینده های نشر شده از چاپگرها، دو روش متداول و پذیرفته شده موجود است. اندازهگیری در محیط واقعی و اندازگیری در محفظه ای که مطابق استاندارد ISO 16000-9 ساخته شده باشد که اندازه گیریها در این پژوهش در محفظه شبیه ساز شرایط محیط درونی مطابق استاندارد انجام شد و تعداد ذرات ریز معلق ۰/۵ میکرونی و غلظت ذرات ۱، ۲/۵، ۷ و ۱۰ میکرونی اندازه گیری شد.

برای تعمیرات و خدمات چاپگر  شرکت های زیادی را می توان یافت کعه شرکت دنیای کامپیوتر سیستم بهترین خدمات را ارایه می دهد.

تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگرتعمیرات و خدمات چاپگر   فروش چاپگر تعمیرات چاپگر  فروش پرینتر 

تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگر تعمیرات و خدمات چاپگرتعمیرات و خدمات چاپگر   فروش چاپگر تعمیرات چاپگر  فروش پرینتر 

 


 • بازدید روز

  ۱۵۵

  بازدید دیروز

  ۲۲۷

  بازدید ماه

  ۲۲۴۲

  بازدید کل

  ۵۹۴۸۰۲

  افراد آنلاین

  ۴۰