بهبود کیفیت زندگی در خواب

تاریخ:۱۳۹۴/۰۵/۰۶

 

این ابزار با محاسبه و بررسی حرکات بدن فرد در زمان خواب، دمای بدن او و ... به وی کمک می‌کند تا خواب شبانه بهتر و سلامت بیشتری داشته باشد